Uusi sähköisen viestinnän lainsäädäntö voimaan vuoden alussa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 18.12.2014 13.53
Uutinen
Lumisia antenneja (Kuva:Rodeo)
Lumisia antenneja (Kuva:Rodeo)

Sähköistä viestintää koskeva lainsäädäntö, eli tietoyhteiskuntakaari ja siihen liittyvät asetukset, tulevat pääsääntöisesti voimaan vuoden 2015 alusta alkaen. Kokonaisuudella tavoitellaan laadukkaita palveluja ja kasvumaastoa innovaatioille.

Hallitus päätti tietoyhteiskuntakaareen liittyvien asetusten sisällöstä 18. joulukuuta 2014.

Tietoyhteiskuntakaaren asetukset koskevat muun muassa sähköisen viestinnän taajuuksien käyttöä, televisio- ja radiotoimintaa, laajakaistayhteyden yleispalvelunopeutta sekä kuulo-, puhe- ja näkövammaisille tarjottavan yleispalveluliittymän vähimmäisvaatimuksia.

Asetusmuutosten yhteydessä toteutuvat muun muassa muutokset, jotka koskevat 700 megahertsin taajuusalueen käyttötarkoituksen muutosta Manner-Suomessa ja Ahvenanmaalla sekä samalla taajuusalueella käytettävien radiomikrofonien lupa-ajan päättymistä vuoden 2016 lopussa. Taajuusmuutoksilla on tarkoitus saattaa asetus vastaamaan aikaisemmin tehtyjä viestintäpoliittisia ratkaisuja.

Valtioneuvoston asetusten lisäksi vuoden alussa tulee voimaan tietoyhteiskuntakaareen liittyvät liikenne- ja viestintäministeriön asetukset, jotka koskevat muun muassa sähköisestä viestinnästä perittäviä maksuja ja laajakaistan yleispalvelun nopeutta.

Laajakaistan yleispalvelun osalta asetus pitää laajakaistan yleispalvelunopeuden nykyisellä tasolla. Liikenne- ja viestintäministeriö pyysi aiemmin syksyllä Viestintävirastoa selvittämään laajakaistan yleispalvelunopeuden nykyistä tilannetta ja tekemään tilannearvion vuoteen 2020 saakka. Yleispalvelunopeutta koskeva selvitys on tällä hetkellä ministeriön käsittelyssä.

Tietoyhteiskuntakaaren tavoitteena on varmistaa, että Suomessa on valtakunnallisesti tarjolla laadukkaita sähköisen viestinnän palveluja ja, että toimialan yritystoiminta on selkeää ja reilua. Lain tavoitteena on myös luoda hyvät edellytykset suomalaiselle viestintäteknologian kehitykselle ja innovaatioille.

Tietoyhteiskuntakaaren valmisteluun osallistui poikkeuksellisen laaja joukko eri sidosryhmien edustajia.