Ny lagstiftning om elektronisk kommunikation i kraft i början av året

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 18.12.2014 13.53 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.36
Nyhet
Radiomasto (Kuva: Rodeo)
Radiomasto (Kuva: Rodeo)

Lagstiftningen om elektronisk kommunikation, det vill säga informationssamhällsbalken och till den anknytande förordningar, kommer i regel att träda i kraft från och med början av 2015. Med denna helhet strävar man efter högklassiga tjänster och en grogrund för innovationer.

Regeringen fattade den 18 december 2014 ett beslut om innehållet i förordningarna som anknyter till informationssamhällsbalken.

Informationssamhällsbalkens förordningar omfattar bland annat användningen av frekvenser vid elektronisk kommunikation, televisions- och radioverksamhet, hastigheten för bredbandsförbindelser som hör till de samhällsomfattande tjänsterna samt minimikraven på allmänna telefonitjänster som tillhandahålls hörsel-, tal- och synskadade.

I samband med att förordningarna ändras genomförs bland annat ändringar som gäller bytet av användningsändamål för frekvensområdet på 700 megahertz på det finländska fastlandet och på Åland, och samtidigt upphörandet av tillståndstiden för radiomikrofoner i frekvensområdet i slutet av 2016. Syftet med ändringen av frekvenserna är att få förordningen att motsvara tidigare fattade kommunikationspolitiska beslut.

I början av året träder förutom statsrådets förordningar också kommunikationsministeriets förordningar med anknytning till informationssamhällsbalken i kraft. Dessa gäller bland annat avgifter som debiteras för elektronisk kommunikation och hastigheten för bredbandsförbindelser som hör till de samhällsomfattande tjänsterna.

Förordningen kommer att hålla hastigheten för bredbandsförbindelser som hör till de samhällsomfattande tjänsterna på nuvarande nivå. Tidigare på hösten bad kommunikationsministeriet Kommunikationsverket att utreda den aktuella situationen vad gäller hastigheten för bredbandsförbindelser som hör till de samhällsomfattande tjänster och att göra en lägesbedömning fram till år 2020. Utredningen om hastigheten för samhällsomfattande tjänster behandlas för närvarande vid ministeriet.

Målet med informationssamhällesbalken är att säkerställa att högklassiga elektroniska kommunikationstjänster är tillgängliga i hela landet och att företagsverksamheten inom branschen är tydlig och rättvis. Målet med lagen är också att skapa goda förutsättningar för utveckling och innovationer inom finländsk kommunikationsteknik.

En exceptionellt omfattande skara representanter för olika intressentgrupper deltog i beredningen av informationssamhällesbalken.