Uusi osto- ja velvoiteliikennekokonaisuus lisää merkittävästi junaliikenteen tarjontaa maakunnissa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 28.3.2019 13.52 | Julkaistu suomeksi 28.3.2019 klo 14.03
Tiedote
MIes kurkistaa junasta, juna asemalla (Kuva: Juha Tuomi, Rodeo)
MIes kurkistaa junasta, juna asemalla (Kuva: Juha Tuomi, Rodeo)

Liikenne- ja viestintäministeriö ja VR-Yhtymä Oy ovat sopineet ostoliikennesopimuksella toteutettavasta junaliikenteestä vuonna 2020. Uusi sopimus lisää erityisesti lähiliikenteen junavuoroja. Raha-asiainvaliokunta puolsi sopimusta 28. maaliskuuta 2019.

Ostosopimuksen lisäksi liikenne- ja viestintäministeriö teki 28. maaliskuuta 2019 päätöksen VR:ltä edellytettävästä velvoiteliikenteestä vuonna 2020.

Osto- ja velvoiteliikenteen kokonaisuudessa ovat mukana myös tammikuussa jatkosuunnitteluun edenneet kolme alueellista junaliikennepilottia Kymenlaaksossa, Pirkanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla.

- Sopimuksessa on huomioitu alueiden toiveet liikenteen lisäyksistä mahdollisimman kattavasti kaluston ja ratakapasiteetin sallimissa puitteissa. Lisäksi liikenne vastaa paremmin alueiden tarpeisiin, sillä maakunnat ja kunnat ovat olleet mukana myös liikenteen suunnittelussa, liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner kertoo.

Uusia liikenneyhteyksiä, lisävuoroja ja sujuvampia aikatauluja

Osto- ja velvoiteliikennekokonaisuus tuo raiteille yhteensä 34 lisävuoroa.

Kymenlaakson lähijunaliikennettä kehitetään panostamalla työmatkaliikenteeseen aamulla ja iltapäivisin sekä lisävuorotarjonnalla että aikatauluja kehittämällä. Kouvolan ja Kotkan välille muodostuu neljä päivittäistä lisävuoroa ja nykyisin vain arkisin kulkevien junavuorojen liikennöintiä laajennetaan viikonlopuille.

Pirkanmaalla täysin uutta lähijunaliikennetarjontaa syntyy Nokian ja Tampereen välille. Yhteysvälille tulee neljätoista vuoroa päivässä palvelemaan erityisesti työmatka- ja opiskeluliikennettä. Tarjontaa lisätään myös yhdeksällä vuorolla Toijalan ja Tampereen välillä, joista viisi Hämeenlinnan kautta Riihimäelle/Riihimäeltä asti. Mänttä-Vilppulan suuntaan aikataulurakennetta muutetaan kahden lisävuoron mahdollistamiseksi.  

Etelä-Pohjanmaalla vuorotarjontaa kehitetään erityisesti Seinäjoki-Ähtäri välillä palvelemaan muun muassa työmatka- ja matkailuliikennettä aikataulurakennetta muuttamalla ja kahdella uudella junavuorolla arkiaamuina sekä viikonlopun lisävuoroilla. Kokonaisuutena niin kutsutussa Haapamäen kolmiossa liikennemäärä kasvaa 24 prosenttia.

Kaikissa aluepiloteissa on otettu huomioon mahdollisuuksien mukaan myös jatkoyhteydet muualle Suomeen. 

Lisäksi ostoliikennesopimuksessa parannetaan yhteyksiä muun muassa Lahteen ja Kouvolaan sekä Helsingistä että Helsinki-Vantaan lentoasemalta varsinkin iltaisin. Myös Helsingistä Hämeenlinnaan tulee uusi viikonloppuiltojen erittäin myöhäinen junavuoro.

Velvoiteliikennepäätöksen mukaisina uusina vuoroina tulevat lisäkulkupäivät yhteysväleille Kokkola-Ylivieska ja Kuopio-Kajaani. Lisäksi yhteyksien aikatauluja muutetaan palvelemaan paremmin muun muassa vaihtoyhteyksiä.

- Hallituksen tavoitteena on ollut kehittää junaliikenteestä toimiva osa valtakunnallista ja alueellista julkisen liikenteen kokonaisuutta. Se on tärkeää yhteiskunnan toimivuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi ja kansalaisten arjen helpottamiseksi. Lisäämällä raideliikenteen osuutta liikenteessä edistämme kestävää liikennettä ja liikenteen päästövähennystavoitteiden saavuttamista, ministeri Berner kertoo.

Liikenteen lisäykset perustuvat laajaan alueiden kuulemiseen. LVM on pyrkinyt toteuttamaan sellaiset liikenteen lisäykset, jotka ovat kaluston saatavuuden ja käytössä olevan ratakapasiteetin puitteissa mahdollisia. Sovittujen liikennelisäysten toteutuminen edellyttää myönnettyä ratakapasiteettia.

Sopimuksessa yksityiskohtaisemmat raportointivelvoitteet

Ostosopimuksessa on myös huomioitu EU:n palvelusopimusasetuksen ja sen muutosasetuksen vaatimukset aiempaa yksityiskohtaisemmin sekä kehitetty sopimuksen valvontaa ja raportointivelvoitteita.

Ostosopimuksella valtio sitoutuu ostamaan VR:ltä junaliikennettä 1.1.2020 - 31.12.2020 välisenä aikana. Sopimuksessa on mukana jatko-optio, joka antaa osapuolille mahdollisuuden jatkaa sopimuksen voimassaoloa 19. kesäkuuta 2022 saakka. Optiokauden pituudessa on huomioitu suunniteltu rautateiden henkilöliikenteen kilpailun avaaminen.

Ostosopimuksen mukainen liikenne liikennöidään osittain Sm2- ja Sm4-junakalustolla, joka säilyy VR:n omistuksessa sopimuksen voimassaoloajan.

LVM:n ja VR-Yhtymän välinen yksinoikeussopimus muutoksineen antaa valtiolle oikeuden edellyttää VR:ltä vuonna 2020 velvoiteliikennettä 21 miljoonan euron nettokustannukseen saakka. Nykyinen velvoitepäätös on voimassa 14. joulukuuta 2019 asti.

Ostosopimuksen ja velvoitepäätöksen tekeminen toimitusministeristön aikana on perusteltua, koska ensi vuoden ratakapasiteetti varataan huhtikuussa 2019.

Mitä seuraavaksi?

Uuden velvoitepäätöksen ja ostoliikennesopimuksen mukainen liikenne alkaa edellisen velvoitepäätöksen päättyessä ja aikataulukauden vaihtuessa 15. joulukuuta 2019. 

Lisätietoja:

yksikön johtaja Elina Thorström, p. 0295 34 2393
johtava asiantuntija Jani von Zansen, p. 0295 34 2060