Uudella joukkoliikennelailla linja-autoliikenne EU-asetuksen mukaiseksi

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 12.11.2009 13.54
Tiedote

Joukkoliikenteen ja erityisesti linja-autoliikenteen järjestäminen uudistetaan. Lakimuutoksen taustalla on EU:n palvelusopimusasetus, joka ei salli nykyistä linjaliikennelupamallia.

Eduskunta on hyväksynyt lain sisällön ja valtioneuvosto esittää, että presidentti vahvistaa joukkoliikennelain 13. marraskuuta. Joukkoliikennelaki tulee voimaan 3. joulukuuta.

Eduskunta edellyttää, että joukkoliikenteen houkuttelevuutta ja käyttöä lisätään kehittämällä lippujärjestelmiä, palveluiden yhteensopivuutta ja palvelutasoa sekä liikenteen luotettavuutta. Erityisesti suurten kaupunkiseutujen joukkoliikennetukea on korotettava niin, että se vastaa näiden alueiden huomattavia joukkoliikenteen kehittämishaasteita ja liikenteelle asetettuja ympäristötavoitteita.

Lisäksi eduskunta edellyttää, että lain toimivuutta ja sen vaikutuksia seurataan niin, että myös liikenteenharjoittajien näkemykset ja käytännön kokemukset otetaan huomioon. Liikenne- ja viestintäministeriön on annettava liikenne- ja viestintävaliokunnalle selvitys lain toimivuudesta ja vaikutuksista viimeistään vuoden 2012 loppuun mennessä.

Joukkoliikennelaissa säädetään ammattimaisen linja-autoliikenteen harjoittamisesta. Uudessa joukkoliikennelaissa on säännöksiä muun muassa palvelutason määrittelystä, liikenteen suunnittelusta, liikenneluvista ja tarjouskilpailun järjestämisestä.

EU:n palvelusopimusasetuksella säädetään julkisia palveluhankintoja koskevien sopimusten tekemisestä. Jatkossa julkista tukea voidaan maksaa ja yksinoikeuksia myöntää vain palvelusopimusasetuksen mukaisesti.

Lakiuudistuksen keskeisenä tavoitteena on turvata joukkoliikennepalvelut koko maassa ja lisätä joukkoliikenteen kulkumuoto-osuutta. Lakiesitys korostaa liikenteen tarkastelua laajempina alueellisina kokonaisuuksina.

Siirtyminen joukkoliikennelain mukaiseen järjestelmään toteutetaan sekä ajallisesti että alueellisesti asteittain.


Lisätietoja: hallitusneuvos Minna Kivimäki, puh. (09) 160 28013