Ny kollektivtrafiklag gör busstrafiken överensstämmande med EU-förordningen

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 12.11.2009 13.54 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 11.55
Pressmeddelande

Organiseringen av kollektivtrafiken och i synnerhet busstrafiken ska förnyas. Bakom lagändringen ligger EU:s förordning om trafikavtal, som inte godkänner den nuvarande modellen med linjetrafiktillstånd.

Riksdagen har godkänt innehållet i lagen och statsrådet förordar att presidenten stadfäster kollektivtrafiklagen den 13 november. Kollektivtrafiklagen träder i kraft den 3 december.

Riksdagen förutsätter att kollektivtrafiken görs mer lockande och att man ökar användningen av den genom att utveckla biljettsystemen, se till att tjänsterna passar bättre ihop, höja servicenivån och öka trafikens pålitlighet. Stödet till kollektivtrafiken i synnerhet i de stora stadsregionerna bör höjas så att det motsvarar de betydande utmaningarna att utveckla kollektivtrafiken i de här regionerna och de miljömål som är satta för trafiken.

Dessutom förutsätter riksdagen att man följer upp hur lagen fungerar och vilka verkningar den har, så att man beaktar också trafikidkarnas åsikter och praktiska erfarenheter. Kommunikationsministeriet bör till kommunikationsutskottet ge en utredning av hur lagen fungerar och av vilka verkningar den har senast före utgången av år 2012.

I kollektivtrafiklagen föreskrivs om bedrivande av yrkesmässig busstrafik. I den nya kollektivtrafiklagen finns föreskrifter bland annat om hur servicenivån definieras, om trafikplaneringen, trafiktillstånden och om upphandlingsförfarandet.

I EU:s trafikavtalsförordning föreskrivs om hur man gör avtal om upphandling av offentliga tjänster. I fortsättningen kan offentligt stöd betalas och ensamrätter beviljas endast i enlighet med trafikavtalsförordningen.

Det centrala målet med lagreformen är att trygga kollektivtrafiktjänsterna i hela landet och att öka kollaktivtrafikens andel av olika färdsätt. Lagförslaget betonar att trafiken ska betraktas i större regionala helheter.

Övergången till ett system i enlighet med kollektivtrafiklagen ska genomföras stegvis både tidsmässigt och regionalt.

Ytterligare information:
regeringsrådet Minna Kivimäki, tfn (09) 160 28013