Liikenteen päästöt vähentyneet kahdessa vuodessa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 7.10.2010 9.22
Uutinen

Liikenteen päästömäärät ovat laskeneet. Päästömääriin ovat ensisijaisesti vaikuttaneet liikennemäärien väheneminen vuonna 2008, autoverouudistus ja biopolttoaineiden jakeluvelvoite.

Liikenne- ja viestintäministeriön ilmastopoliittisen ohjelman (ILPO) ensimmäisen seurantaraportin mukaan liikenteen hiilidioksidipäästöt (CO2) kääntyivät taloudellisen taantuman myötä laskuun vuonna 2008. Vuonna 2008 päästövähennystä oli noin neljä prosenttia ja vuonna 2009 noin kolme prosenttia.

Tieliikenteen kasvihuonepäästöistä noin 60 prosenttia aiheutuu henkilöautoista. Henkilöautokannan uusimisella on siten merkittävä vaikutus liikenteen päästömääriin.

Ohjelman mukaan vuonna 2012 tarkastellaan ollaanko tavoite saavuttamassa ja päätetään mahdollisista lisätoimista.

Ministeriön ilmastopoliittisen ohjelman tavoitteena on liikenteen hiilidioksidipäästöjen leikkaaminen 2,8 miljoonalla tonnilla vuoden 2020 arvioituun päästötasoon verrattuna.