Utsläppen från trafiken har minskat under de två senaste åren

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 7.10.2010 9.22 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.07
Nyhet

Mängderna utsläpp från trafiken har sjunkit. Det som inverkat på utsläppsmängderna är i första hand en minskning av trafiken under 2008, reformen av bilbeskattningen och förpliktelsen att distribuera biobränslen.

Enligt den första uppföljningsrapporten för kommunikationsministeriets klimatpolitiska program (ILPO) började utsläppen av koldioxid (CO2) från trafiken sjunka år 2008 i och med den ekonomiska recessionen. Utsläppsminskningen under 2008 var cirka fyra procent och under 2009 cirka tre procent.

Utsläppen av växthusgaser i vägtrafiken kommer till cirka 60 procent från personbilarna. Ett förnyande av personbilsparken inverkar alltså betydligt på utsläppsmängderna från trafiken.

Enligt programmet ska man år 2012 granska om utvecklingen går i riktning mot målet och besluta om eventuella ytterligare åtgärder.

Målet för ministeriets klimatpolitiska program är att koldioxidutsläppen från trafiken skärs ner med 2,8 miljoner ton från den uppskattade utsläppsnivån 2020.