Työryhmän pohdinta päästövähennystoimenpiteistä jatkuu

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 17.8.2017 17.25
Tiedote

Liikenteen päästövähennystavoitteita koskevan väliraportin valmistuminen siirtyy.

Liikenneverkon rahoitusta arvioiva parlamentaarinen työryhmä jatkaa keskustelua päästövähennyksiä koskevasta esityksestään elokuun aikana.

Parlamentaarinen työryhmä on kuullut työskentelynsä aikana useita asiantuntijatahoja toimenpiteisiin liittyen sekä käsitellyt eri vaihtoehtoja liikenteen päästöjen vähentämiseksi.

Liikenne- ja viestintäministeriö asetti 8. helmikuuta 2017 työryhmän, jonka tehtävänä on määritellä liikenneverkon ylläpitoon ja kehittämiseen tarvittavat keinot. Työryhmässä on edustus jokaisesta eduskuntaryhmästä ja sen toimikausi on 28.2.2017-28.2.2018. Parlamentaarisen työryhmän oli tarkoitus antaa väliraportti liikenteen päästövähennystoimenpiteistä 18. elokuuta.