Työryhmä suunnittelemaan vaihtoehtoisten polttoaineiden jakeluinfraa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 30.10.2015 13.40
Tiedote

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut työryhmän EU:n jakeluinfradirektiivin toimeenpanemiseksi Suomessa.

Työryhmän tehtävänä on laatia kansallinen toimintakehys liikenteen vaihtoehtoisten polttoaineiden markkinoiden kehittämiseksi ja asiaan liittyvän infrastruktuurin käyttöönottamiseksi. Toimintakehyksessä muun muassa arvioidaan markkinoiden nykytilaa ja tulevaa kehitystä. Lisäksi laaditaan kansalliset tavoitteet vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluverkolle sekä suunnitellaan toimenpiteet, joilla kansallisten tavoitteiden saavuttaminen varmistetaan. EU:n direktiivi tuli voimaan lokakuussa 2014. Direktiivi velvoittaa jäsenmaat laatimaan kansallisen toimintakehyksen marraskuuhun 2016 mennessä.

Koko liikennejärjestelmästä tulee tehdä pitkällä aikavälillä erittäin vähäpäästöinen. Käytännössä tämä tarkoittaa sekä liikennejärjestelmän että liikennevälineiden energiatehokkuuden parantamista että uusiutuvien ja vähäpäästöisten polttoaineiden osuuden kasvattamista liikenteessä.

Kansallisen energia- ja ilmastostrategian mukaan liikenteen päästöt Suomessa saisivat vuonna 2020 olla noin 11 miljoonaa tonnia ja EU:n vuotta 2030 koskevan ilmastopaketin toteutuessa ehkä vain 8-9 miljoonaa tonnia vuonna 2030. Sekä liikennejärjestelmän että liikennevälineiden energiatehokkuutta parannetaan ja uusiutuvien ja vähäpäästöisten polttoaineiden osuutta kasvatetaan.

Selvitystyötä vaihtoehtoisten polttoaineiden jakeluverkkojen kehittämisestä on tehty liikenne- ja viestintäministeriössä jo aiemmin. Tulevaisuuden käyttövoimat liikenteessä -työryhmä sai keväällä 2013 valmiiksi selvityksen tulevaisuuden liikenteestä ja käyttövoimista. Lisäksi toukokuussa 2015 valmistui muun muassa valtionhallinnon, Kuntaliiton ja energiayhtiöiden edustajien muodostaman asiantuntijaryhmän ehdotus kansalliseksi suunnitelmaksi vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluverkon kehittämiseksi.

Työryhmän toimikausi kestää 14.10.2016 asti.

Lisätietoja
Liikenneneuvos Saara Jääskeläinen p. 040 015 3745