Työryhmä selvittämään Kolarin ja Soklin kaivoshankkeiden liikenneyhteyksiä

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 1.10.2008 12.11
Tiedote

Liikenne- ja viestintäministeriö perustaa työryhmän selvittämään Kolarin ja Soklin kaivoshankkeiden liikenneyhteyksiä. Selvityksessä tulee ottaa huomioon Pohjois-Suomen muut elinkeinopoliittiset tarpeet. Liikenneministeri Anu Vehviläinen asetti työryhmän 30. syyskuuta.

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta totesi 16. syyskuuta pitämässään kokouksessa, että jokainen kaivoshankkeisiin liittyvä liikenneinvestointi harkitaan erikseen.

Työryhmän tulee arvioida kaivoshankkeiden yhteiskuntataloudelliset hyödyt ja riskit sekä se, miten valtion kannattaa hankkeisiin investoida. Kolarin kaivoshankkeen liikenneinvestointeja arvioitaessa on selvitettävä myös Ruotsin viranomaisten suunnitelmat.

Kolarin kaivoksen arvioidut kuljetusmäärät, eli noin 13 miljoonaa tonnia vuodessa, edellyttäisivät merkittäviä investointeja Kolarin rataan.

Soklin hankkeen yhteydessä työryhmä selvittää, miten eri ratavaihtoehdot hyödyttäisivät alueen metsäteollisuutta, matkailua sekä muita potentiaalisia Lapin kaivoshankkeita ja ratayhteyksiä Jäämerelle.

Työryhmän puheenjohtaja on ylijohtaja Juhani Tervala liikenne- ja viestintäministeriöstä. Muut jäsenet ovat erityisavustaja Kari Jääskeläinen liikenne- ja viestintäministeriöstä, valtiosihteeri Mikko Alkio ja alivaltiosihteeri Kalle J. Korhonen työ- ja elinkeinoministeriöstä sekä budjettineuvos Esko Tainio ja neuvotteleva virkamies Juha Majanen valtiovarainministeriöstä. Työryhmän sihteereinä toimivat yli-insinööri Risto Murto liikenne- ja viestintäministeriöstä ja ylitarkastaja Ilkka Korhonen työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Työryhmä kuulee työnsä aikana alueiden TE-keskuksien, ympäristökeskuksien, kaivosyritysten sekä matkailualan ja metsäteollisuuden asiantuntijoita.

Lisätietoja: erityisavustaja Kari Jääskeläinen, puh. (09) 160 28325, työryhmän puheenjohtaja, Juhani Tervala, puh. (09) 160 28482