Työryhmä selvittämään keinoja viranomaisten yhteistoiminnan tehostamiseksi kyberturvallisuuden häiriötilanteissa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 31.1.2022 9.00 | Julkaistu suomeksi 8.2.2022 klo 15.15
Tiedote
Nainen tietokoneen ääressä. (Kuva: Mika Pakarinen, Keksi/LVM)
Nainen tietokoneen ääressä. (Kuva: Mika Pakarinen, Keksi/LVM)

Liikenne- ja viestintäministeriö on 28.1.2022 asettanut työryhmän arvioimaan lainsäädäntötarpeita ja tukemaan säädösvalmistelua, joka koskee keskeisten viranomaisten yhteistoimintaa kyberturvallisuuden häiriötilanteissa.

Työryhmän tehtävänä on selvittää ja arvioida, millaista sääntelyä tarvitaan, jotta keskeisten viranomaisten yhteistoiminnasta tulee mahdollisimman tehokasta laajamittaisissa yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisissä kyberturvallisuuden häiriötilanteissa. Työn esikuvana toimii poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta (PTR) annettu laki. Työssä tarkastellaan kyberturvallisuuden häiriötilanteiseen liittyviä säädöstarpeita muun muassa virka-avun, tiedon luovutussäännösten, tiedonkäyttöoikeuksien ja johtovastuun osalta. Tavoitteena on keskittyä lainsäädäntötarpeisiin, joita voidaan edistää vielä tämän vaalikauden aikana.

- Viranomaisten välisen yhteistyön ja yhteisen tilannekuvan kehittäminen vaatii sekä lainsäädännön vahvistamista että riittävää resursointia. Tarvitaan selkeät pelisäännöt, jotta pystymme toimimaan tehokkaasti ja hyödyntämään kaikki vahvuutemme, liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka sanoo.

Työryhmään kuuluu liikenne- ja viestintäministeriön edustajien lisäksi valtion kyberturvallisuusjohtaja sekä jäsenet puolustusministeriöstä, sisäministeriöstä, ulkoministeriöstä ja valtiovarainministeriöstä. Työryhmä kuulee keskeisiä turvallisuustoimijoita, kuten Kyberturvallisuuskeskusta, poliisia ja puolustusvoimia sekä verkko- ja tietoturvadirektiivin piiriin kuuluvia viranomaisia sekä yksityisen sektorin toimijoita. Työryhmän toimikausi on 1.2.2022- 31.3.2023.

Työ pohjautuu linjauksiin kriittisten toimialojen tietoturvan ja tietosuojan parantamiseksi

Säädöshanke on yksi keskeisistä toimista kesällä 2021 hyväksytyssä valtioneuvoston periaatepäätöksessä tietoturvan ja tietosuojan parantamiseksi yhteiskunnan kriittisillä toimialoilla. Samassa yhteydessä hyväksyttiin myös kyberturvallisuuden kehittämisohjelma.

Keskeisiä hankkeita valmistellaan ja yhteensovitetaan tiiviissä yhteistyössä.

Lisätietoja:

johtava asiantuntija Nina Hyvärinen, p. 050 430 9357, [email protected]

yksikön johtaja Mari Starck, p. 050 478 1164, [email protected]