Työryhmä selvittämään joukkoliikenteen rahoitusta

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 27.8.2012 10.06
Uutinen

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut työryhmän selvittämään joukkoliikenteen julkisen rahoituksen kehittämistä. Näin ministeriö jatkaa joukkoliikenteen kehittämistoimia. Tavoitteena on luoda kaikille käyttäjäryhmille helppokäyttöinen ja yhtenäinen palvelukokonaisuus.

Työryhmän tehtävä on selvittää, miten joukkoliikenteen julkinen rahoitus tulisi kohdentaa alueen, liikennemuodon ja palvelutason mukaan. Työryhmän toimikausi päättyy 31.12.2012.

Ministeriö nimitti viime toukokuussa Juhani Paajasen selvittämään julkisesti rahoitettujen henkilökuljetusten yhdistämistä. Paajasen selvitystyössä on kiinnitettävä erityistä huomiota matkustajanäkökulmaan sekä julkisen liikenteen palvelutason ja laadun kehittämiseen. Joukkoliikenteen rahoitusta selvittävä työryhmä tekee yhteistyötä Paajasen ja hänen taustaryhmänsä kanssa.