Arbetsgrupp ska utreda finansieringen av kollektivtrafiken

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 27.8.2012 10.06 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.27
Nyhet

Kommunikationsministeriet fortsätter att utveckla kollektivtrafiken. Målet är att skapa en lätthanterlig och enhetlig servicehelhet för alla användargrupper.

Ministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att utreda hur den offentliga finansieringen av kollektivtrafiken ska utvecklas. Arbetsgruppen har som uppgift att utreda hur den offentliga finansieringen av kollektivtrafiken ska inriktas med tanke på område, transportsätt och servicenivå. Arbetsgruppens mandatperiod går ut den 31 december 2012.

Ministeriet utnämnde i maj Juhani Paajanen att utreda hur persontransporter som finansieras med offentliga medel ska samordnas. I Paajanens utredningsarbete ska särskild uppmärksamhet fästas vid passagerarnas synvinkel samt utvecklandet av kollektivtrafikens servicenivå och kvalitet. Arbetsgruppen som utreder finansieringen av kollektivtrafiken samarbetar med Paajanen och hans stödgrupp.