Työryhmä pohti matalaenergiatalojen yhteysongelmia

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 1.10.2013 13.38
Uutinen
Ministeri Viitanen ja työryhmän pj, viestintäneuvos Rantala (Kuva: LVM)
Ministeri Viitanen ja työryhmän pj, viestintäneuvos Rantala (Kuva: LVM)

Eräissä uusissa matalaenergiataloissa on havaittu, että puhelut pätkivät eikä langaton netti toimi. Yhdeksi syyksi arvioidaan rakenneratkaisut, jotka haittaavat radiosignaaleiden kulkua sisätiloihin. Ratkaisuja kuuluvuusongelmiin on haettu liikenne- ja viestintäministeriön työryhmässä, joka luovutti loppuraporttinsa asunto- ja viestintäministeri Pia Viitaselle 1. lokakuuta 2013.

Raportissa arvioidaan erilaisia radio- ja rakennusteknisiä ratkaisumalleja, joiden avulla matkaviestinverkon kuuluvuusongelmia voidaan ehkäistä uudis- ja korjausrakentamisessa.

Ongelmien ratkaisemiseen ei ole vain yhtä tapaa, vaan kuhunkin tilanteeseen on löydettävä parhaiten sopivat ja kustannustehokkaimmat ratkaisuvaihtoehdot. Työryhmä korostaa raportissaan ennakointia.

Ministeri Viitanen muistuttaa kuuluvuusongelmien koskevan yhä useampia ihmisiä sitä mukaa, kun matalaenergiatalot lisääntyvät uudis- ja korjausrakentamisen myötä. Siksi ratkaisujen löytämisellä on kiire.

EU edellyttää, että uudisrakentamisessa siirrytään vuoden 2020 jälkeen lähes nollaenergiatalojen rakentamiseen.