Arbetsgrupp råder bot på hörbarhetsproblem i lågenergihus

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 1.10.2013 13.38 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.32
Nyhet
Kommunikationsråd Rantala, minister Viitanen (foto Kommunikationsministeriet)
Kommunikationsråd Rantala, minister Viitanen (foto Kommunikationsministeriet)

I vissa nya lågenergihus har man konstaterat att samtal avbryts och att trådlöst internet inte fungerar. En anledning anses vara nya, mer energieffektiva byggnader och bygglösningar som stör radiosignaler inomhus.

En arbetsgrupp vid kommunikationsministeriet har sökt lösningar på dessa hörbarhetsproblem. Arbetsgruppen har bestått av representanter från miljöministeriet, myndigheter inom kommunikations- och byggnadsbranschen, företag i telebranschen samt sakkunniga i byggnadsbranschen.

Arbetsgruppen överlämnade sin rapport till bostads- och kommunikationsminister Pia Viitanen den 1 oktober 2013.

I rapporten utvärderas olika radio- och byggnadstekniska lösningsmodeller med hjälp av vilka mobiltelenätets hörbarhetsproblem kan förebyggas vid nybyggnad och reparationsbyggnad.

Minister Viitanen påpekar att hörbarhetsproblemen kommer att drabba allt fler allteftersom lågenergihusen blir fler på grund av nybyggnad och reparationsbyggnad. Därför måste man snabbt hitta en lösning.

EU kräver att man efter 2020 övergår till att bygga så gott som nollenergihus.