Työryhmä: Julkisen tiedon uudelleenkäyttöä helpotettava

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 22.10.2009 12.00
Tiedote

Sähköisen viestinnän elinkeinopolitiikkaa pohtinut työryhmä katsoo, että julkisen sektorin tietojen tulisi olla nykyistä helpommin yksityisten yritysten käytettävissä näiden tarjoamissa digitaalisissa verkkopalveluissa. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi kartat, lainsäädäntö, tilastot ja erilaiset rekisterit.

Työryhmä kannattaa julkisen tiedon uudelleenkäyttöä helpottavia EU-komission linjauksia, ja esittää että Suomessa tehtäisiin vuoden 2010 aikana asiasta poliittinen linjaus.

Työryhmä luovutti loppuraporttinsa viestintäministeri Suvi Lindénille 22. lokakuuta. Ryhmä esittää raportissaan valikoiman keinoja, joilla voidaan edistää sähköisen viestinnän yritysten ja koko Suomen tuottavuutta ja kilpailukykyä.

Työryhmän mukaan viranomaiset, yritykset ja yksityiset kansalaiset eivät käytä täysimääräisesti niitä mahdollisuuksia, joita tieto- ja viestintätekniikka tarjoavat. Suomi ei kuitenkaan selviä taloudellisten ja yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemisesta ilman tieto- ja viestintätekniikan käytön tehostamista ja uusia innovaatioita.

Valtioneuvoston tulisi laatia seuraavaan hallitusohjelmaan uusi, eri hallinnonalojen politiikat yhdistävä ohjelma, joka tähtää täysin digitaalisen Suomen rakentamiseen. Työryhmä katsoo, että koko yhteiskuntaa koskevat toimet vaikuttavat positiivisesti myös viestintäyritysten toimintaan.

Tulevaisuuden internetin taustalla olevien järjestelmien rakentaminen edellyttää työryhmän mielestä edelleenkin toimivaa lainsäädäntöä ja investointeihin kannustavaa viestintäpolitiikkaa.

Julkiselta sektorilta puuttuu osaamista tieto- ja viestintätekniikan hankinnoissa. Hankintojen tulisi olla innovatiivisia ja yhdistettävissä muihin hallinnon palveluihin. Tätä tulisi lisätä erityisesti kunnissa. Lääkkeeksi työryhmä ehdottaa työ- ja elinkeinoministeriön ja valtiovarainministeriön yhteistä projektia.

Osaamista ei ole riittävästi myöskään pienillä ja keskisuurilla yrityksillä. Työryhmä ehdottaa, että toimialajärjestöjen myötävaikutuksella synnytettäisiin kaupallisia organisaatioita, joilta yritykset voisivat jatkossa saada asiantuntija-apua tieto- ja viestintäjärjestelmiensä kehittämiseen.

Myös ministeri Lindén kiinnittää huomiota tieto- ja viestintätekniikan uusien sovellusten hyödyntämiseen pkt-yrityksissä:

- Tässä meillä on tutkimusten mukaan parantamisen varaa. Asia on erittäin tärkeä, koska Suomen talouden tuleva nousu näyttää olevan paljolti pkt-yritysten varassa. Sähköinen lasku, sähköisten kauppapaikkojen perustaminen ja monet muut uudet sovellukset voidaan ottaa käyttöön melko nopealla koulutuksella ja kohtuullisin kustannuksin.

Lindén sanoo kannattavansa työryhmän esitystä kansalliseksi yhteistyöhankkeeksi ja aloittaa lähiaikoina keskustelut asiasta yrittäjäjärjestöjen kanssa.

Lisätietoja

ylijohtaja Liisa Ero, puh. (09) 160 28461 tai 050 555 0072
viestintäneuvos Ismo Kosonen, puh. (09) 160 28462 tai 050 511 6601

Suvi Lindén