Arbetsgrupp: nyanvändning av offentlig information bör underlättas

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 22.10.2009 12.00 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 11.55
Pressmeddelande

En arbetsgrupp som funderat över en näringspolitik för den elektroniska kommunikationssektorn anser att privata företag lättare än för närvarande bör få använda information från den offentliga sektorn i sina digitala webbtjänster. Sådan information är till exempel kartor, lagstiftning, statistik och olika slag av register.

Arbetsgruppen understöder EU-kommissionens målsättning att nyanvändning av offentlig information bör underlättas och föreslår att man i Finland under 2010 drar upp politiska riktlinjer i frågan.

Arbetsgruppen överlämnade sin slutrapport till kommunikationsminister Suvi Lindén den 22 oktober. I sin rapport föreslår gruppen olika sätt att främja produktiviteten och konkurrenskraften hos företag inom elektronisk kommunikation och för hela Finland.

Enligt arbetsgruppen använder myndigheterna, företagen och de enskilda medborgarna inte fullt ut de möjligheter som informations- och kommunikationstekniken erbjuder. Finland klarar emellertid inte av att lösa de ekonomiska och samhälleliga problemen utan en effektivare användning av informations- och kommunikationstekniken och utan nya innovationer.

Statsrådet bör i nästa regeringsprogram sammanställa ett nytt program som förenar politiken på olika förvaltningsområden och som siktar på att bygga upp ett fullständigt digitalt Finland. Arbetsgruppen anser att åtgärder som gäller hela samhället inverkar positivt också på kommunikationsföretagens verksamhet.

Förutsättningen för att bygga upp systemen bakom framtidens internet är enligt arbetsgruppen att lagstiftningen fortsättningsvis fungerar och att kommunikationspolitiken sporrar till investeringar.

Inom den offentliga sektorn saknas kunnande i fråga om anskaffning av informations- och kommunikationsteknik. Anskaffningarna borde vara innovativa och gå att koppla ihop med andra tjänster inom förvaltningen. Detta bör främjas i synnerhet i kommunerna. Som medicin föreslår arbetsgruppen ett gemensamt projekt mellan arbets- och näringsministeriet och finansministeriet.

Tillräckligt kunnande finns inte heller i de små och medelstora företagen. Arbetsgruppen föreslår att man med medverkan från branschorganisationerna skapar kommersiella organisationer, av vilka företagen i fortsättningen kunde få experthjälp för att utveckla sina informations- och kommunikationssystem.

Också minister Lindén fäster uppmärksamhet vid att man i smi-företagen drar nytta av de nya tillämpningarna av informations- och kommunikationstekniken.

- Här har vi enligt utredningen mycket att förbättra. Saken är mycket viktig, eftersom det framtida lyftet i Finlands ekonomi långt ser ut att vara beroende av smi-företagen. Elektroniska fakturor, grundandet av elektroniska handelsplatser och många andra tillämpningar kan tas i bruk med en rätt snabb utbildning och till rimliga priser.

Lindén säger sig understöda arbetsgruppens förslag om ett nationellt samarbetsprojekt och inleder inom kort diskussioner i frågan med företagarorganisationerna.

Ytterligare information:
överdirektör Liisa Ero, tfn (09) 160 28461 eller 050 555 0072
kommunikationsrådet Ismo Kosonen, tfn (09) 160 28462 eller 050 511 6601

Suvi Lindén