Työryhmä ehdottaa tukea kaupallisen television uutistoiminnalle

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 1.3.2017 9.18 | Julkaistu suomeksi 1.3.2017 klo 9.24
Tiedote

Liikenne- ja viestintäministeriön asettama työryhmä ehdottaa, että kaupallisen television uutistoiminnalle annettaisiin tukea. Ryhmä ehdottaa väliaikaista, kolmivuotista tukiohjelmaa, joka toimisi joko projektikohtaisesti tai määräytyisi tiettynä prosenttiosuutena uutis- ja ajankohtaissisältöjen tuottamisen kustannuksista. Tukea voitaisiin antaa yleisen edun ohjelmistotoimiluvan omaaville toimijoille, eli yleisen edun kanaville.

Työryhmä luovutti työnsä loppuraportin liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerille 1. maaliskuuta 2017. Ryhmän puheenjohtajana toimi kansanedustaja Harry Harkimo. Jäsenet olivat hallitusammattilainen, liikkeenjohdon konsultti Anu Nissinen, kansanedustaja Eero Heinäluoma, sekä Yleisradion entinen pääjohtaja Arne Wessberg.

Harkimon johtaman ryhmän tehtävä perustui Yleisradio Oy:n julkisen palvelun tehtävää ja rahoitusta arvioineen parlamentaarisen työryhmän kesäkuussa 2016 tekemään esitykseen uuden työryhmän perustamisesta.

Työryhmä pitää väliaikaista tukea median monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta perusteltuna. Se olisi keino varmistaa, että laajan yleisön tavoittavaa, Yleisradiolle vaihtoehdon tarjoavaa television uutistoimintaa olisi jatkossakin vähintään yhtä paljon kuin nykyisin. Ryhmän mukaan on myös huomattava, että kaupallisen television uutis- ja ajankohtaissisältöjen yleisöt ovat osin erilaisia kuin Yleisradiolla.

Työryhmä on arvioinut että, uutistoiminnan tukemiseen tulisi varata vuositasolla 8 miljoonaa euroa. Näin voitaisiin varmistaa se, että kaupallinen tv-uutistoiminta nykyisessä laajuudessaan olisi turvattu. Lisäksi tuki voisi tarjota selkeän kannusteen nykyisen uutistoiminnan laajentamiseen myös muille toimijoille.

Loppuraportissa todetaan, ettei median avustustarkoituksiin ei ole tällä hetkellä varattu budjettivaroja. Mahdollinen tukiohjelma vaatisi ensin poliittista päätöstä tuesta esimerkiksi kehysriihessä.

Työryhmän mukaan Suomessa tulisi muodostaa laajasti eri toimijoille erityisesti liikkuvan kuvan uutissisältöjä tarjoava digitaalinen alusta. Verkkopuolella tarve liikkuvan kuvan sisällöille on kasvussa. Alusta voisi hyödyttää koko media-alaa laajemmin. Alustan avulla voitaisiin esimerkiksi täydentää paikallis- ja maakuntamedioiden omaa uutistoimintaa ja auttamalla omalta osaltaan printistä ponnistavia medioita digitaalisiirtymässä, raportissa todetaan. Samalla alusta voisi turvata nykyisiä lineaarisen tv:n uutispalveluita.

Työryhmän loppuraportti Moniarvoinen uutistoiminta vaatii tekoja. Kaupallisen television uutistoimintaa tarkastelevan työryhmän raportti (Raportit ja selvitykset 3/2017) on luettavissa ministeriön verkkopalvelussa osoitteessa www.lvm.fi.

Lisätietoja

kansanedustaja Harry Harkimo, p. 0400 22 6666