Työryhmä asetettu valmistelemaan valtion tukea journalismille

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 26.6.2020 14.16 | Julkaistu suomeksi 1.9.2020 klo 9.22
Tiedote
Lehtihylly. Kuva: LVM
Lehtihylly. Kuva: LVM

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut työryhmän avustamaan journalismin tukemiseen tarkoitetun väliaikaisen valtionavustuksen jatkovalmistelussa. Työryhmä koostuu media-alan toimijoita edustavista tahoista ja alan asiantuntijoista. Työryhmän toimikausi on 1.7.2020-31.12.2020.

Työryhmä tukee liikenne- ja viestintäministeriötä muun muassa valtionavustuksen myöntämisen kriteerien ja tukikelpoisuuden määrittelyssä sekä mediatukilautakunnan tehtäviä, roolia ja kokoonpanoa arvioitaessa. Työryhmä voi mahdollisesti toimia myös tukilautakuntana avustuksia myönnettäessä. Lisäksi työryhmä pohtii pysyvämpää avustusmekanismia journalismin tukemiseksi.

Työryhmän jäsenet ovat:

Hanne Aho, puheenjohtaja, Journalistiliitto

Marko Ala-Fossi, mediatutkija, Tampereen yliopisto

Mikko Grönlund, tutkimuspäällikkö, Turun yliopisto

Jukka Holmberg, toimitusjohtaja, Medialiitto

Mikko Villi, professori, Jyväskylän yliopisto 

Päivi Korpisaari, viestintäoikeuden professori, Helsingin yliopisto

Työryhmän puheenjohtajana toimii liikenne- ja viestintäministeriön yksikön johtaja Sini Wirén ja sihteereinä liikenne- ja viestintäministeriön viestintäneuvos Emil Asp ja johtava asiantuntija Päivi-Maria Virta.

Työryhmän asettamisen taustalla on hallituksen esitys valtionavustuksesta journalismille. Tarkoituksena olisi tukea journalismia koronakriisin aiheuttamissa olosuhteissa. Esityksellä haluttaisiin edistää monimuotoista ja kotimaista journalismia sekä sen tarjontaa ja kehittämistä. Liikenne- ja viestintäministeriö ei ohjaisi journalismin sisältöä tai tukien saajia.

Lisätietoja:

yksikön johtaja Sini Wirén, p. 040 507 0916 (26.6.-27.7.)

viestintäneuvos Emil Asp, p. 040 509 9757 (28.7. eteenpäin)

johtava asiantuntija Päivi-Maria Virta, p. 050 362 7906 (29.6-10.7)