Arbetsgrupp tillsatt för att bereda statligt stöd till journalistik

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 26.6.2020 14.16 | Publicerad på svenska 1.9.2020 kl. 9.22
Pressmeddelande
Tidningar. Bild: Kommunikationsministeriet.
Tidningar. Bild: Kommunikationsministeriet.

Kommunikationsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som ska bistå vid den fortsatta beredningen av det temporära statsunderstöd som ska stödja journalistiken. Arbetsgruppen består av aktörer som företräder mediebranschen och sakkunniga inom branschen. Arbetsgruppens mandattid är 1.7.2020-31.12.2020.

Arbetsgruppen stöder kommunikationsministeriet bl.a. vid fastställandet av kriterierna för beviljande av statsunderstöd och stödberättigande samt vid bedömningen av uppgifterna och rollen för och sammansättningen av en mediestödsnämnd. Arbetsgruppen kan eventuellt också fungera som en stödnämnd när understöd beviljas. Dessutom överväger arbetsgruppen en mer permanent understödsmekanism för att stödja journalistiken.

Arbetsgruppens medlemmar är

Hanne Aho, ordförande, Journalistförbundet

Marko Ala-Fossi, medieforskare, Tammerfors universitet

Mikko Grönlund, forskningschef, Åbo universitet

Jukka Holmberg, verkställande direktör, Medieförbundet

Mikko Villi, professor, Jyväskylä universitet 

Päivi Korpisaari, professor i kommunikationsrätt, Helsingfors universitet

Ordförande är Sini Wirén, enhetsdirektör vid kommunikationsministeriet, och sekreterare Emil Asp kommunikationsråd vid kommunikationsministeriet och Päivi-Maria Virta, ledande sakkunnig vid kommunikationsministeriet.

Bakgrunden till tillsättandet av arbetsgruppen är regeringens proposition som gäller statsunderstöd för främjande av det journalistiska innehållet. Syftet är att stödja journalistiken i de förhållanden som orsakats av coronakrisen. Genom propositionen vill man främja mångsidig och inhemsk journalistik samt utbudet och utvecklingen av den. Kommunikationsministeriet ska inte styra journalistikens innehåll eller stödtagarna.

Ytterligare information:

Sini Wirén, enhetsdirektör, tfn 040 772 2153 (26 juni -17 juli)

Emil Asp, kommunikationsråd, tfn 040 509 9757 (fr.o.m. 28 juli)

Päivi-Maria Virta, ledande sakkunnig, tfn 050 362 7906 (29 juni-10 juli)