Työ kansallisen tietoturvastrategian syntymiseksi etenee

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 15.12.2015 14.08
Uutinen
Olli-Pekka Rantala, tietoturvastrategian kuulemistilaisuus 15.12.2015
Olli-Pekka Rantala, tietoturvastrategian kuulemistilaisuus 15.12.2015

Tietoturvastrategiaa valmisteleva työryhmä piti 15. joulukuuta 2015 kuulemistilaisuuden strategialuonnoksen pohjalta. Tilaisuuden keskustelussa korostui, että tarkoituksena ei ole luoda vain tietoturvapalveluja vaan tietoturvallisia palveluja.

Kuulemistilaisuudessa annettiin tilannekatsaus tietoturvastrategian ja EU:n verkko- ja tietoturvadirektiivin valmistelun etenemisestä.

Tilaisuudessa käydyssä keskustelussa nousi esiin muun muassa se, miten internetiin kytkeytyvät älykkäät tuotteet ja palvelut voidaan suunnitella ja toteuttaa niin, että tietoturva ja tietosuoja on niihin sisään rakennettuna ominaisuutena. Puheenvuorojen mukaan kilpailukyvyn kannalta on myös tärkeä luoda yrityksille edellytykset tietoturvan ja tietosuojan sisällyttämiseksi omiin älyratkaisuihinsa - käytettiinpä niitä kodeissa, yrityksissä, liikenteessä tai teollisuudessa.

Lisäksi kuulemistilaisuudessa keskustelutti se, millainen vaikutus viranomaisten tiedonhankintavaltuuksilla voi olla digitaalisten palvelujen tietoturvaan ja tietosuojaan. Perusoikeuksien suojaamisen ja erityisesti yksityiselämän suojan merkitys ei ole tärkeää vain kansalaisille, vaan myös palveluja tarjoaville yrityksille.

Kirjallisia lisäkommentteja luonnoksesta voi jättää 11. tammikuuta 2016 saakka osoitteella [email protected].

Tietoturvastrategian tavoitteena on parantaa luottamusta internetiin ja digitaalisiin palveluihin.Strategiatyön aikana etsitään tehokkaita keinoja puuttua digitaalisen liiketoiminnan luottamusta heikentäviin ilmiöihin kuten tietoturvaloukkauksiin ja laajamittaisiin yksityisyyden suojan loukkauksiin verkoissa.

Yhtenä tavoitteena on, että tietoturva olisi tulevaisuudessa sisäänrakennettu erilaisiin laitteisiin, järjestelmiin ja palveluihin. Tavoitteena on myös luoda kasvun edellytyksiä tietoturvariskien hallintaan liittyvälle liiketoiminnalle. Kansallinen tietoturvastrategia on osa hallituksen digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristön rakentamiseen tähtäävää kärkihanketta.

Työ on määrä saada valmiiksi helmikuussa 2016. Lisäksi strategiatyöhön sisältyvät EU:ssa parhaillaan neuvoteltavan verkko‐ ja tietoturvadirektiivin edellyttämät lainsäädäntömuutokset. Strategia antaa hyvät lähtökohdat saattaa verkko- ja tietoturvadirektiivi kansallisesti voimaan.