Tulevaisuuskatsausta valmistellaan - kerro näkemyksesi liikenteen ja viestinnän toimintaympäristöstä

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 8.12.2021 14.02
Tiedote
Valmistelemme tulevaisuuskatsausta (Kuva: LVM)
Valmistelemme tulevaisuuskatsausta (Kuva: LVM)

Liikenne- ja viestintäministeriössä on aloitettu tulevaisuuskatsauksen valmistelu. Tämän työn avuksi ministeriö pyytää sidosryhmiltään näkemyksiä liikenteen ja viestinnän toimialan toimintaympäristössä vaikuttavista muutoksista ja niiden kautta syntyvistä mahdollisuuksista ja haasteista.

- Haluamme liikenne- ja viestintäministeriössä huolehtia parhaalla mahdollisella tavalla tehtävästämme ja antaa oman panoksemme tulevaisuuden rakentamiseen mahdollisimman oikea-aikaisilla ja vaikuttavilla toimilla, toteaa kansliapäällikkö Minna Kivimäki.

- Olennainen osa tätä työtä on ymmärtää entistäkin syvällisemmin toimintaympäristömme tilannetta ja sen kehityssuuntia sidosryhmiemme näkökulmasta, sanoo Kivimäki.

Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt kyselyn sidosryhmille, ja kyselyyn voi vastata myös alla olevan linkin kautta. Vastausaika päättyy 14.12.2021.

Ministeriöt laativat kerran vaalikaudessa tulevaisuuskatsaukset. Katsaukset valmistellaan virkamiestyönä ministeriön kansliapäällikön johdolla. Tavoitteena on tuottaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja hallitusneuvottelujen pohjaksi tilanne- ja kehitysarvioita yhteiskunnan tilasta ja poliittista päätöksentekoa edellyttävistä kysymyksistä.

Lisätietoja:

strategiajohtaja Anna Similä, p. 040 030 5213