Framtidsöversikt bereds - ge din syn på verksamhetsmiljön för trafik, transport och kommunikation

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 8.12.2021 14.02 | Publicerad på svenska 8.12.2021 kl. 14.11
Pressmeddelande
Framtidsöversikt bereds (Bild: Kommunikationsministeriet)
Framtidsöversikt bereds (Bild: Kommunikationsministeriet)

Kommunikationsministeriet har inlett beredningen av en framtidsöversikt. Till stöd för detta arbete ber ministeriet sina intressentgrupper om synpunkter på de förändringar som påverkar verksamhetsmiljön inom trafik- och kommunikationssektorn och de möjligheter och utmaningar som de medför.

- Vid kommunikationsministeriet vill vi på bästa möjliga sätt sköta vår uppgift och göra vår insats för att bygga framtiden genom så rättidiga och effektiva åtgärder som möjligt, konstaterar kanslichef Minna Kivimäki.

- En väsentlig del av detta arbete är att ha ännu bättre förståelse för läget i vår omvärld och dess utvecklingstrender ur våra intressentgruppers perspektiv, säger Kivimäki.

Kommunikationsministeriet har sänt en enkät till intressentgrupperna, och enkäten kan också besvaras via länken nedan. Svar på enkäten tas emot till och med den 14 december 2021.

Ministerierna utarbetar framtidsöversikter en gång per valperiod. Framtidsöversikterna bereds som tjänsteuppdrag under ledning av ministeriernas kanslichefer. Syftet med översikterna är att presentera lägesbedömningar och utvecklingsprognoser som gäller samhällsläget och frågor som kräver politiskt beslutsfattande. Dessa ska utgöra underlag för samhällsdebatten och kommande regeringsförhandlingar.

Ytterligare information:

Anna Similä, strategidirektör, tfn 040 030 5213