Trafissa käynnistetään sisäinen selvitys sähköisistä palveluista

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 19.12.2018 14.15 | Julkaistu suomeksi 19.12.2018 klo 14.20
Tiedote
Kuvituskuva, Trafissa käynnistetään sisäinen selvitys sähköisistä palveluista. (Kuva: Shutterstock)
Kuvituskuva, Trafissa käynnistetään sisäinen selvitys sähköisistä palveluista. (Kuva: Shutterstock)

Liikenne ja viestintäministeriö on pyytänyt Liikenne-ja viestintäviraston pääjohtajana 1.1.2019 aloittavaa Kirsi Karlamaata selvittämään viraston sähköisten palveluiden suunnitteluun, tuotantoon ja ylläpitoon liittyvät käytännöt. Erityisesti selvityksessä on pyydetty kiinnittämään huomiota tietosuoja- ja tietoturvakysymyksiin. Lisäksi tarkastellaan viraston johtamis- ja päätöksentekojärjestelmän toimivuutta.

Selvityksen taustalla ovat Trafin sähköisten palveluiden viimeaikaiset ongelmat. Raportissa tuodaan esiin palveluiden suunnitteluun, toteuttamiseen ja tuotantoon liittyvät havainnot ja kehitysehdotukset.

Näiden havaintojen ja kehitysehdotusten perusteella tarkastellaan liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan kaikkien virastojen toimintaa.

Liikenne- ja viestintäministeriö pitää tärkeänä, että Trafin kuljettajatiedot-palveluun liittyvä tapaus tutkitaan perusteellisesti ja tapauksesta opitaan. Ministeriö kannustaa kaikkia valtionhallinnon organisaatioita hyödyntämään analyysin tuloksia omien palveluidensa tietosuojan ja -turvan varmistamisessa.

Mitä seuraavaksi?

Trafin sähköisten palveluiden tuotantoon liittyvät ongelmat selvitetään. Selvitys aloitetaan heti ja siitä raportoi 1.1.2019 toimintansa aloittava Liikenne- ja viestintävirasto.  Selvityksessä tarkastellaan viraston johtamisjärjestelmää ja päätöksenteon toimivuutta sekä sen tuottamien palveluiden tietosuoja- ja tieturvakysymyksiä.

Havaintoja hyödynnetään liikenne- ja viestintäministeriön johdolla hallinnonalan toiminnan kehittämisessä.

Ministeriö kannustaa kaikkia valtionhallinnon organisaatioita hyödyntämään analyysin tuloksia omien palveluidensa tietosuojan ja -turvan varmistamisessa.

Viestintävirasto, Trafi sekä Liikenneviraston tietyt toiminnot yhdistyvät 1. tammikuuta 2019 Liikenne- ja viestintävirastoksi.

Lisätietoja:
osastopäällikkö Laura Vilkkonen, p. 040 500 0817