Trafi inleder intern utredning om e-tjänsterna

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 19.12.2018 14.15 | Publicerad på svenska 19.12.2018 kl. 14.20
Pressmeddelande
Trafi inleder intern utredning om e-tjänsterna, lager photo. (Photo: Shutterstock)
Trafi inleder intern utredning om e-tjänsterna, lager photo. (Photo: Shutterstock)

Kommunikationsministeriet har bett Kirsi Karlamaa, som den 1 januari 2019 tillträder tjänsten som generaldirektör för Transport- och kommunikationsverket, om en utredning av praxis vid planering, tillhandahållande och drift av verkets e-tjänster. Utredningen ska särskilt fokusera på dataskydd och informationssäkerhet. Dessutom granskas funktionsdugligheten i verkets ledningssystem och system för beslutsfattande.

Utredningen görs med anledning av de aktuella problemen med Trafiksäkerhetsverket Trafis e-tjänster. I utredningsrapporten ska observationer och utvecklingsförslag i fråga om planeringen, genomförandet och tillhandahållandet av tjänsterna presenteras.

Dessa observationer och utvecklingsförslag kommer att ligga till grund för en granskning av verksamheten vid alla ämbetsverk inom kommunikationsministeriets ansvarsområde.

Enligt kommunikationsministeriet är det viktigt att det görs en grundlig granskning av fallet med Trafis tjänst för föraruppgifter och att man tar lärdom av fallet. Ministeriet uppmuntrar alla organisationer inom statsförvaltningen att dra nytta av resultaten av analysen vid tryggandet av dataskyddet och informationssäkerheten i sina egna tjänster.

Vad händer nu?

Problemen vid tillhandahållandet av Trafis e-tjänster utreds. Utredningen inleds genast, och utredningsrapporten sammanställs av Transport- och kommunikationsverket, som inleder sin verksamhet den 1 januari 2019. I utredningen granskas verkets ledningssystem, funktionsdugligheten i verkets beslutsfattande samt dataskyddet och informationssäkerheten i verkets tjänster.

Observationerna ska under ledning av kommunikationsministeriet utnyttjas vid utvecklingen av verksamheten inom förvaltningsområdet.

Ministeriet uppmuntrar alla organisationer inom statsförvaltningen att dra nytta av resultaten av analysen vid tryggandet av dataskyddet och informationssäkerheten i sina egna tjänster.

Kommunikationsverket, Trafi och vissa funktioner vid Trafikverket ombildas den 1 januari 2019 till Transport- och kommunikationsverket.

Ytterligare information:
Laura Vilkkonen, avdelningschef, tfn 040 500 0817