Tositelevisio hallitsee yhä selvemmin tv-tarjontaa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 17.7.2015 10.50
Tiedote

Yhä suurempi osa maksuttomien tv-kanavien tarjonnasta oli vuonna 2014 tositelevisiota, ilmenee liikenne- ja viestintäministeriön teettämästä Suomalainen televisiotarjonta 2014 -raportista.

Tosi-tv-ohjelmien osuus (26 %) kasvoi kaksi prosenttiyksikköä edelliseen vuoteen verrattuna. Seuraavaksi eniten kanavilla esitettiin aiempien vuosien tapaan ulkomaista fiktiota (20 %). Lisäksi kanavien tarjontaan kuului keskeisesti viihdettä ja kevyttä musiikkia (11 %), asiaohjelmia (10 %), elokuvia (9 %) ja lifestyle-ohjelmia (9 %), kun taas muiden ohjelmatyyppien eli lastenohjelmien (4 %), ajankohtaisohjelmien (3 %), kotimaisen fiktion (2 %), kulttuuri- (2 %) ja urheiluohjelmien (2 %) sekä uutisten (2 %) osuudet olivat verrattain vähäiset.

Vuonna 2014 tarjonnassaan monipuolisimmiksi tv-kanaviksi arvioitiin ohjelmatyyppien perusteella Yle Fem, MTV3 ja Yle TV2.

Lähes puolet ohjelmistosta pohjoisamerikkalaista

Pohjoisamerikkalaisen ohjelmiston osuus oli korkea etenkin kaupallisilla kanavilla, joista kaikilla paitsi MTV3:lla ja Kutosella amerikkalaisohjelmia oli enemmän kuin kotimaisia. Ylen kanavilla taas kotimaisten ohjelmien keskimääräinen osuus oli yli puolet amerikkalaisten ohjelmien osuuden jäädessä keskimäärin alle kymmenesosaan.

Pohjoisamerikkalaisten (45 %) ja kotimaisten ohjelmien (32 %) osuudet säilyivät edellisvuoden tasolla. Muissa Pohjoismaissa (5 %) ja muualla Euroopassa (15 %) tuotettujen ohjelmien osuus oli yhteensä viidenneksen, ja Pohjois-Amerikan ja Euroopan ulkopuolella tuotettujen ohjelmien osuus pieni (3 %).

Ohjelmatarjonta jatkoi kasvuaan

Huolimatta siitä, että tarjolla on kasvava määrä erilaisia netti- ja maksu-tv -palveluja, myös perinteinen maksuton televisiotarjonta lisääntyy. Viiden otosviikon aineiston perusteella kanavien yhteenlaskettu ohjelmatarjonta oli keskimäärin noin 210 tuntia vuorokaudessa, mikä on kuusi tuntia enemmän kuin edellisenä vuonna.

Suomalainen televisiotarjonta -raportti on liikenne- ja viestintäministeriön vuosittain teettämä seurantatutkimus, jonka tarkoituksena on antaa määrällinen yleiskuva valtakunnallisten maksuttomien kanavien tarjonnasta. Vuonna 2014 mukana tarkastelussa olivat Yle TV1, Yle TV2, Yle Fem, Yle Teema, MTV3, Sub, AVA, Nelonen, JIM, Liv, Hero, TV5, Kutonen ja FOX. Lisäksi raportissa kuvataan yleisemmällä tasolla netti- ja maksutelevisiotarjontaa.

Suomalainen televisiotarjonta 2014 -raportti (LVM:n julkaisuja 10/2015) on luettavissa liikenne- ja viestintäministeriön verkkopalvelussa osoitteessa www.lvm.fi.

Lisätietoja:

Tutkija Laura Juntunen, Helsingin yliopiston Viestinnän tutkimuskeskus CRC, p. 040 838 4136 [email protected]

Neuvotteleva virkamies Elina Thorström, liikenne- ja viestintäministeriö, p. 0295 34 2393