Reality-tv dominerar tv-utbudet allt tydligare

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 17.7.2015 10.50 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 17.22
Pressmeddelande

En allt större del av de avgiftsfria tv-kanalernas utbud utgjordes år 2014 av reality-tv. Detta framgår av rapporten Finländskt tv-utbud 2014 som kommunikationsministeriet låtit göra.

Andelen reality-tv-program (26 %) ökade med två procentenheter jämfört med året innan. I likhet med tidigare år var utländsk fiktion den näst största programkategorin (20 %). De olika kanalernas utbud bestod dessutom till en stor del av underhållning och populärmusik (11 %), faktaprogram (10 %), filmer (9 %) och lifestyle-program (9 %) medan de övriga programkategorierna, dvs. barnprogram (4 %), aktualitetsprogram (3 %), inhemsk fiktion (2 %), kulturprogram (2 %), sport (2 %) och nyheter (2 %) hade relativt små andelar.

Sett till programtyperna hade Yle Fem, MTV3 och Yle TV2 det mångsidigaste utbudet år 2014.

Nästan hälften nordamerikanskt i programutbudet

Andelen nordamerikanska program var stor i synnerhet på de kommersiella kanalerna. Alla kommersiella kanaler förutom MTV3 och Kutonen visade flera nordamerikanska än inhemska program. När det gäller Yle:s kanaler var den genomsnittliga andelen inhemska program över hälften medan de amerikanska programmens andel stannade i genomsnitt på mindre än en tiondedel.

Nordamerikanska (45 %) och inhemska program (32 %) hade samma andelar som året innan. Andelen program som producerats i de övriga nordiska länderna (5 %) och i övriga Europa (15 %) var sammanlagt en femtedel, och andelen program som producerats utanför Nordamerika och Europa var liten (3 %).

Programutbudet fortsatte öka

Trots det ökade antalet olika nät- och betal-tv-tjänster ökar också det traditionella avgiftsfria tv-utbudet. På basis av det material som samlades in under fem observationsveckor uppgick de olika kanalernas sammanlagda programutbud till i genomsnitt ca 210 timmar per dygn, vilket är sex timmar mera än året innan.

Rapporten Finländskt tv-utbud är en uppföljande undersökning som kommunikationsministeriet låter göra årligen och vars syfte är att ge en kvantitativ översikt över de riksomfattande avgiftsfria kanalernas utbud. År 2014 var följande kanaler med i granskningen: Yle TV1, Yle TV2, Yle Fem, Yle Teema, MTV3, Sub, AVA, Nelonen, JIM, Liv, Hero, TV5, Kutonen och FOX. Rapporten redogör dessutom för nät- och betal-tv-utbudet på en mera allmän nivå.

Rapporten Finländskt tv-utbud 2014 (Kommunikationsministeriets publikationer 10/2015) finns att läsa på kommunikationsministeriets webbplats på adressen www.lvm.fi.

Ytterligare information:

Laura Juntunen, forskare, Helsingfors universitet, Forskningsinstitutet för kommunikation CRC, tfn 040 838 4136, [email protected]

Elina Thorström, konsultativ tjänsteman, kommunikationsministeriet, tfn 0295 34 2393