Toimivat liikenne- ja viestintäverkot takaavat sujuvan arjen

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 25.10.2023 9.20
Kolumni
Sabina Lindström. (Kuva: LVM)

Liikenne- ja viestintäministeriön tehtävänä on huolehtia siitä, että maassamme on ihmisten, tavaroiden, palveluiden ja tiedon siirtämiseen käytettävissä olevat toimivat verkot.

Ensilukemalta varsin selkeä ja konkreettinen toimeksianto.

Jo pintaraapaisu kuitenkin paljastaa, että kyseessä on erittäin moniulotteinen ja haastava kokonaisuus.

Jokainen päivä koostuu useista askareista ja velvollisuuksista, joihin liittyy fyysistä liikkumista eri paikkoihin sekä yhteydenpitoa läheisiin. Tämä ei olisi mahdollista ilman toimivia verkkoja. Verkot muodostavat perustan sujuvalle liikkumiselle ja vaivattomalle yhteydenpidolle.

Ei kuitenkaan riitä, että meillä on kansallisesti verkot kunnossa. On myös oleellista, että liikenne- ja viestintäyhteydet muuhun Eurooppaan ja maailmaan toimivat. Kilpailukykymme on riippuvainen siitä, että emme unohdu syrjäiseksi periferiaksi, vaan liitämme itsemme tiiviiksi osaksi globaalia yhteiskuntaa.

Toimivat kansainväliset väylät ja verkot ovat myös merkittävä turvallisuuden ja toimintavarmuuden takaaja, mikä uhkaavaksi muuttuneessa geopoliittisessa tilanteessa on entistä tärkeämpää.

Miltä sitten näyttää hyvin toimiva liikenne- tai viestintäverkko? 

Oikeastaan sitä ei edes näe tai ainakaan siihen ei kiinnitä huomiota. Se näyttää esimerkiksi siltä, että viestintäyhteys ei pätki tai katkea. Se näyttää sileältä ja ehjältä tieltä, liikenneväylältä ilman suurempia ruuhkia ja aikataulussa kulkevalta junalta. 

Aina tähän ei valitettavasti yrityksistä huolimatta päästä.

Verkkojen ylläpitäminen tai kehittäminen ei ole yksinkertaista ja vaatii huomattavia resursseja. Myös aikojen saatossa kertynyt mittava väyläverkon korjausvelka uhkaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Korjausvelan vähentäminen on elintärkeää yhteiskunnan hyvinvoinnille ja kilpailukyvylle.

Väyläverkostomme on laaja ja infra kallista. Yhteiskunnan varat ovat kuitenkin rajalliset. Meidän on kohdennettava niukat resurssimme sinne, missä tarve on suurinta ja vaikuttavuus yhteiskunnalle parasta. Päätösten tulee perustua tutkittuun tietoon ja taustalla tulee olla laajat vaikutusarviot. Meillä ei ole varaa hukkainvestoinneille. 

Myös digitalisaatio tarjoaa hyvän työkalun liikenneverkkojen tehokkaampaan ja ennakoivaan ylläpitoon. Digitalisaatiota hyödynnetään jo nyt tähän tarkoitukseen laajasti, mutta uskon, että olemme tässä vasta aivan kehityksen alkuvaiheessa.

Huolehtimalla toimivista verkoista, voimme sujuvoittaa ihmisten arkea, parantaa turvallisuutta, vähentää haitallisia ympäristövaikutuksia ja edistää talouskasvua.

Liikenne- ja viestintäverkot nousevat huomion keskipisteeseen silloin kun ne eivät toimi. Tehdään siis kaikkemme sen eteen, että verkkoihimme kiinnitetään mahdollisimman vähän huomiota.

 

Sabina Lindström
osastopäällikkö, verkko-osasto