Toimenpiteitä kävelyn ja pyöräilyn edistämiseksi

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 19.12.2017 16.33
Tiedote

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmasta. Edistämisohjelmalla halutaan parantaa kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä sekä tukea ilmastonmuutoksen hillintää ja kansanterveyden parantamista. Lausuntoja pyydetään 31. tammikuuta 2018 mennessä.

Ohjelmassa yksilöidään 36 uutta tai jo olemassa olevaa kävelyn ja pyöräilyn edistämistoimenpidettä. Tarkoitus on lisätä kävelyn ja pyöräilyn määriä pysyvästi. Edistämisohjelmassa kävelyn ja pyöräilyn vuoden 2030 tavoitteeksi asetetaan 30 % matkamäärien kasvu. Tavoite on sama kuin kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa.

Edistämisohjelman keskeisiä keinoja kävelyn ja pyöräilyn edistämiseksi ovat esimerkiksi infrastruktuurin ja maankäytön suunnittelun kehittäminen, rahoituksen kohdentaminen kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen sekä asenteisiin ja liikkumistottumuksiin vaikuttaminen. Lisäksi nähdään tärkeänä taloudellisen ohjauksen ja lainsäädännön kehittäminen, yhteistyö eri toimijoiden välillä, kävelyn ja pyöräilyn vastuutahojen määrittäminen ja pyörämatkailun edistäminen.

Käytännössä kävelyä ja pyöräilyä voitaisiin edistää esimerkiksi rakentamalla uusia, laadukkaita kävely- ja pyöräteitä ja parantamalla pyörien pysäköintitiloja joukkoliikenneasemien yhteydessä. Myös sähköpyörien hankintatuki on mukana ehdotettavassa keinovalikoimassa.

Edistämisohjelmassa on tehty alustavia arvioita tarvittavasta rahoituksesta. Rahoituksesta on kuitenkin sovittava erikseen tulevissa kehysneuvotteluissa.

Edistämisohjelman pohjalta on myös tarkoitus laatia valtioneuvoston periaatepäätös. Edistämisohjelmaa on valmisteltu parlamentaarisen liikenneverkon rahoitusta pohtivan työryhmän linjausten mukaisesti. Ohjelma on myös osa Suomen päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi tehtäviä toimenpiteitä.

Lisätietoja

yksikön johtaja Ari-Pekka Manninen, p. 050 594 2679

liikenneneuvos Saara Jääskeläinen p. 040 015 3745