Åtgärder för att främja gång och cykling

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 19.12.2017 16.33
Pressmeddelande

Kommunikationsministeriet ber om utlåtanden om programmet för att främja gång och cykling. Syftet med programmet är att förbättra förutsättningarna för gång och cykling och att stödja insatserna för att bekämpa klimatförändringen och för att höja folkhälsan. Utlåtanden kan lämnas fram till den 31 januari 2018.

I programmet specificeras 36 nya eller redan existerande åtgärder för att främja gång och cykling. Målet är att öka antalet gående och cyklister för gott. I programmet ställs det som mål att gång- och cykelresorna senast år 2030 ska ha ökat med 30 procent. Målet är detsamma som i den nationella energi- och klimatstrategin.

I programmet nämns bland annat följande centrala metoder för att främja gång och cykling: att utveckla planeringen av infrastrukturen och markanvändningen, att rikta finansiering till att främja gång och cykling och att påverka attityder och resvanor. Dessutom är det viktigt att utveckla den ekonomiska styrningen och lagstiftningen, att bedriva samarbete mellan olika aktörer, att fastställa ansvariga aktörer för gång och cykling och att främja cykelturism.

I praktiken är det möjligt att främja gång och cykling till exempel genom att man bygger nya gång- och cykelvägar av hög kvalitet och genom att man förbättrar cykelparkeringarna i samband med stationer inom kollektivtrafiken. Bland det föreslagna urvalet av metoder för att uppnå målet finns ett anskaffningsstöd för elcyklar.

Programmet innehåller också en preliminär uppskattning av finansieringen av åtgärderna. Avtal om finansieringen bör likväl träffas särskilt i de kommande ramförhandlingarna.

Det är meningen att statsrådet utifrån programmet för att främja gång och cykling utarbetar ett principbeslut. Programmet har beretts i enlighet med de riktlinjer som förts fram av den parlamentariska arbetsgrupp som utreder finansieringen av transportnätet. Programmet är också en del av de åtgärder som vidtas för att uppnå Finlands mål för utsläppsminskning.

Ytterligare upplysningar:

Ari-Pekka Manninen, enhetsdirektör tfn 050 594 2679

Saara Jääskeläinen, trafikråd, tfn 0400 153 745