Tietoyhteiskuntakaari - sateenvarjo sähköisen viestinnän säännöksille

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 4.4.2013 11.00 | Julkaistu suomeksi 24.11.2015 klo 14.45
Tiedote

Sähköisen viestinnän lainsäädännön kokonaisuudistus eli tietoyhteiskuntakaari on edennyt lausuntovaiheeseen. Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää 13.5. mennessä lausuntoja luonnoksesta, johon on koottu yhdeksän eri lakia.

Asunto- ja viestintäministeri Krista Kiuru pitää tärkeänä, että palvelujen käyttäjän asemasta pidetään uudistuksessa monin tavoin huolta.

Tietoyhteiskuntakaaressa ajantasaistetaan ja yhdenmukaistetaan sähköistä viestintää koskevat säännökset.

Yksityisille ja yrityksille tietoyhteiskuntakaari tuo useita palvelujen käyttäjän asemaa parantavia elementtejä. Ehdotetut muutokset koskevat muun muassa tietoturvaa, yksityisyyden suojaa, hinnoittelun kohtuullisuutta ja turvallisempaa sähköisten palvelujen ostamista.

Palveluja tuottaville yrityksille uudistus merkitsee selkeämpää ja virtaviivaisempaa lainsäädäntöä. Muutoksia kuvataan maltillisiksi, ja muun muassa toimilupajärjestelmään ehdotetaan kevennyksiä. Toisaalta yrityksille on tulossa uusia, kuluttajaa koskevia velvoitteita.

- Tietoyhteiskuntakaareen on esimerkiksi lisätty uusi säännös, joka asettaisi teleyrityksen yhteisvastuuseen palveluntarjoajan kanssa silloin, kun palvelusta maksetaan puhelinlaskun yhteydessä. Mallia on haettu luottokortilla maksamisesta. Lisäksi sopimusehtojen olisi oltava selkeitä ja ymmärrettäviä, ja kuluttaja saisi korvauksen nykyistä lyhyemmistä palvelukatkoista, Kiuru mainitsee.

Yksityisyyden suojan osalta merkittävä ehdotus Kiurun mukaan on se, että teleyritysten lisäksi vastuu viestinnän turvallisuudesta ulotettaisiin myös muihin viestinnän välittäjiin. Tämä tarkoittaisi lukuisten kotimaisten toimijoiden ohella esimerkiksi Facebookin kaltaisia palveluja, joiden sisällä voi lähettää yksityisiäkin viestejä.

Kiuru korostaa, ettei poliittisia päätöksiä uudistuksen sisällöstä ole vielä tehty. Kiurun mukaan säädösvalmisteluun on voinut ja voi jatkossakin vaikuttaa.

- Tietoyhteiskuntakaari on hanke, jossa on haluttu pitää erityistä huolta valmistelun avoimuudesta ja vuorovaikutteisuudesta. Toimiala on ollut mukana valmistelussa ja vuorovaikutus jatkuu myös lausuntokierroksen jälkeen. Toivomme näkemyksiä myös kansalaisilta, Kiuru toteaa.

Tietoyhteiskuntakaareen liittyvä materiaali löytyy ministeriön verkkopalvelusta osoitteesta www.lvm.fi/tietoyhteiskuntakaari.

Lisätietoja

erityisavustaja Esa Suominen, 043 824 5668
viestintäneuvos Sanna Helopuro, 0400 515 548

Krista Kiuru