Tietoyhteiskuntakaaren säännöksiä kevennetään

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 28.6.2017 12.40
Uutinen

Media- ja telealan toimintaedellytyksiä parannetaan muuttamalla tietoyhteiskuntakaaren säännöksiä. Muutokset koskevat mm. televisio-ohjelmistojen eurooppalaisuusvaatimusta sekä tv- ja radiovalvontamaksuja. Yksittäisiä tietoyhteiskuntakaaren normeja ehdotetaan myös kumottaviksi.

Hallitus antoi eduskunnalle esityksen tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta 28. kesäkuuta. Esitys on osa hallituksen norminpurun kärkihanketta.

Radio- ja televisiotoiminnan ohjelmistotoimilupien myöntämis- ja peruuttamisedellytyksiä tarkennetaan, radiomainosten lähetysajan enimmäismäärästä luovuttaisiin kokonaan ja kaupallisten toimijoiden toimintaedellytyksiä helpotettaisiin alentamalla niiden Viestintävirastolle maksamaa televisio- ja radiotoiminnan valvontamaksua. Ylen vastaavaa maksua puolestaan korotettaisiin.

Lisäksi televisio-ohjelmien saavutettavuus näkö- ja kuulorajoitteisille katsojille varmistettaisiin valtioneuvoston asetuksella, jolla säädettäisiin tarkemmin niistä ohjelmistoista, joita velvoite koskisi.

Tietoyhteiskuntakaaren muutokset parantaisivat myös teleyritysten toimintaedellytyksiä. Päätelaitteen ja liittymän kytkykauppaa koskevat säännökset on tarkoitus kumota tarpeettomina.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.