Bestämmelser i informationssamhällsbalken förenklas

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 28.6.2017 12.40 | Publicerad på svenska 28.6.2017 kl. 12.42
Nyhet

Verksamhetsförutsättningarna för mediebranschen och telebranschen förbättras genom ändringar i informationssamhällsbalken. Ändringarna gäller bland annat kravet på europeiskt programutbud och tillsynsavgiften för televisions- och radioverksamhet. Dessutom föreslås det att vissa enskilda bestämmelser upphävs.

Den 28 juni gav regeringen sin proposition med förslag till ändring av informationssamhällsbalken till riksdagen. Propositionen är en del av regeringens spetsprojekt för avveckling av normer.

Villkoren för beviljande och återkallande av programkoncessioner för radio- och televisionsverksamhet preciseras, bestämmelsen om den maximala sändningstiden för radioreklam ska slopas och De kommersiella utövarnas verksamhetsförutsättningar ska underlättas genom att sänka de tillsynsavgifter för televisions- och radioverksamhet som de kommersiella utövarna ska betala till Kommunikationsverket. Motsvarande avgift för Yle ska i sin tur höjas.

Också syn- och hörselskadades tillgång till televisionsprogramutbud ska säkerställas med närmare bestämmelser.

Ändringarna i informationssamhällsbalken ska också förbättra verksamhetsförutsättningarna för teleföretag.