Tietoyhteiskuntakaareen liittyvät asetukset lausunnoille

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 22.10.2014 14.12
Uutinen
Lakikirja (Kuva: Rodeo)
Lakikirja (Kuva: Rodeo)

Uuden sähköistä viestintää koskevan lainsäädännön, eli tietoyhteiskuntakaaren, valmistelu on loppusuoralla. Eduskunta on hyväksynyt tietoyhteiskuntakaaren sisällön. Lakiin liittyvät asetukset lähtivät lausunnoille 22. lokakuuta 2014. Tietoyhteiskuntakaaren tullessa vuoden 2015 alussa voimaan kumoutuvat vanhojen lakien lisäksi myös niiden nojalla annetut asetukset. Asetuksiin tehtävät muutokset ovat kaikki pääosin lakiteknisiä.

Asetukset koskevat muun muassa sähköisen viestinnän taajuuksien käyttöä, televisio- ja radiotoimintaa, laajakaistayhteyden yleispalvelunopeutta sekä kuulo-, puhe- ja näkövammaisille tarjottavien yleisten puhelinpalvelujen vähimmäisvaatimuksia. Lisäksi asetuksissa määrätään Viestintäviraston perimistä maksuista.

Asetusmuutosten yhteydessä toteutetaan aiempien viestintäpoliittisten ratkaisuiden johdosta ne tarvittavat muutokset, jotka koskevat 700 megahertsin taajuusalueen käyttötarkoituksen muutosta Manner-Suomessa ja Ahvenanmaalla sekä samalla taajuusalueella käytettävien radiomikrofonien lupa-ajan päättymistä vuoden 2016 lopussa.

Laajakaistan yleispalvelun osalta asetusehdotuksessa ei arvioida mahdollista tarvetta nostaa internetyhteyden yleispalvelunopeutta tulevaisuudessa. Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt Viestintävirastoa selvittämään marraskuun loppuun 2014 mennessä laajakaistan yleispalvelunopeuden nykyistä tilannetta ja tekemään tilannearvion vuoteen 2020 saakka.

Lausuntojen määräaika on 1. marraskuuta 2014.

Tietoyhteiskuntakaaren tavoitteena on varmistaa, että Suomessa on valtakunnallisesti tarjolla laadukkaita sähköisen viestinnän palveluja ja, että toimialan yritystoiminta on selkeää ja reilua. Lain tavoitteena on myös luoda sähköistä viestintää koskevat säännökset, jotka tarjoavat edellytykset suomalaiselle viestintäteknologian kehitykselle ja innovaatioille.

Tietoyhteiskuntakaaren valmisteluun osallistui poikkeuksellisen laaja joukko eri sidosryhmien edustajia.

Tietoyhteiskuntakaaren ja siihen liittyvien asetusten on tarkoitus tulla pääsääntöisesti voimaan 1. tammikuuta 2015.