Tietoturvastrategia käyntiin

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 19.11.2009 10.22
Uutinen

Kansallista tietoturvastrategiaa ryhdytään toteuttamaan yhdeksällä kärkihankkeella. Keskeisiä kehittämiskohteita ovat riskienhallinta, tietoturvatietoisuuden lisääminen sekä lähitulevaisuuden tietoturvauhkien ennakointi.

Hankkeissa mm. selkiytetään palveluntarjoajien vastuita, oikeuksia ja velvollisuuksia, kartoitetaan erilaisia yritysten riskienhallintatyökaluja sekä selvitetään lähitulevaisuuden tietoturvauhkia ja niihin varautumista.

Hallitus tietoturvastrategian tavoitteena on, että kansalaiset ja yritykset voivat luottaa tietojensa turvallisuuteen sekä tieto- ja viestintäverkoissa että niihin liittyvissä palveluissa. Yleisen tietoturvaosaamisen pitää olla korkealla tasolla ja yhteiskunnan eri tahojen toimittava saumattomassa yhteistyössä tietoturvan edistämiseksi.

Tavoitteena on nostaa Suomi tietoturvan edelläkävijämaaksi maailmassa.