Strategin för informationssäkerhet ska börja verkställas

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 19.11.2009 10.22 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 9.50
Nyhet

Den nationella strategin för informationssäkerhet ska börja verkställas med nio ledande projekt. Centrala områden som ska utvecklas är riskhantering, en ökad kännedom om informationssäkerhet samt en förhandsbedömning av hoten mot informationssäkerheten under den närmaste framtiden.

I projekten ska man bl.a. klarlägga ansvar, rättigheter och skyldigheter hos dem som erbjuder tjänster, göra en översikt av företagens olika verktyg för riskhantering samt göra en utredning av vilka hot mot informationssäkerheten det finns under den närmaste framtiden och hur man kan förbereda sig för dem.

Målet med regeringens strategi för informationssäkerhet är att medborgarna och företagen ska kunna lita på att deras information är säker både i informations- och kommunikationsnäten och i tjänster som hör till dem. Det allmänna kunnandet om informationssäkerhet bör vara på en hög nivå och de olika parterna i samhället bör kunna samarbeta smidigt för att främja informationssäkerheten.

Målet är att höja nivån så att Finland blir ett ledande land inom informationssäkerhet.