Tietoturvaseteli lausuntokierrokselle – tukea organisaatioiden tietoturvan kehittämiseen

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 28.6.2022 14.40 | Julkaistu suomeksi 30.6.2022 klo 11.40
Tiedote
Kyberturvallisuus ja koodaus, kädet, tietokone ja näyttöjä (Kuva: Mika Pakarinen, Keksi)
Kyberturvallisuus ja koodaus, kädet, tietokone ja näyttöjä (Kuva: Mika Pakarinen, Keksi)

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja valtioneuvoston asetusluonnoksesta tietoturvan kehittämisen tueksi, eli niin kutsutuksi tietoturvaseteliksi.

Ehdotetulla uudella määräaikaisella tuella organisaatiot voisivat konkreettisesti parantaa järjestelmiensä tietoturvaa sekä kehittää omaa tietoturvaosaamistaan. Yleisen kybervarautumistason nostaminen eniten tukea tarvitsevilla sektoreilla parantaisi yhteiskunnan kykyä suojautua muun muassa hybridiuhkilta.

Tietoturvaseteli olisi suunnattu yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen yrityksille ja yhdistyksille. Organisaatiot voisivat hyödyntää tukea esimerkiksi tietojärjestelmien tarkastus- ja arviointityöhön, uhkamallinnuksiin ja hyökkäyksenestotestauksiin tai henkilökunnan kouluttamiseen ja osaamisen kehittämiseen.

Ehdotetut muutokset perustuvat vuoden 2022 toiseen lisätalousarvioon, jossa myönnettiin liikenne- ja viestintäministeriön alalle tietoturvallisuuden kehittämiseen suomalaisissa yrityksissä 6 milj. euron määrärahaa. Sen avulla voitaisiin myöntää määräaikaisia tietoturvaseteleitä yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen yrityksille ja järjestöille sekä näiden keskeisille palveluntarjoajille.

Mitä seuraavaksi?

Asetusluonnoksen lausuntoaika päättyy 22.7.2022. Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi. Lausuntokierroksen jälkeen valmistelu jatkuu virkamiestyönä.

Tavoitteena on, että asetus tulisi voimaan syksyn 2022 aikana.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Mari Marttila, p. 050 473 2933, [email protected]

yksikön johtaja Maija Ahokas, p. 040 031 6178, [email protected], Twitter: @mmaija

Tiedotetta päivitetty 28.6. klo 15.55. Muutettu lisätalousarviota koskeva teksti.