Tietokartta LVM:n hallinnonalalla tuotetusta tiedosta

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 21.11.2017 14.56
Uutinen
Binäärikoodia (Kuva: Rodeo)
Binäärikoodia (Kuva: Rodeo)

Liikenne- ja viestintäministeriö on julkaissut hallinnonalaltaan laajan tietokartan. Se sisältää tiedot tuotetuista tietoaineistoista, niiden tietolajeista ja luovutustavoista sekä luovutukseen liittyvistä lainsäädännön rajoitteista.

Työssä on tunnistettu tietojen hyödynnettävyyttä koskevia haasteita ja mahdollisuuksia. Tietojen reaaliaikaisuus ja tarkkuus on yhä merkityksellisempää esimerkiksi liikenteen automaatiolle ja logistiikkaketjujen ennakoivalle päätöksenteolle.

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala tuottaa valtavat määrät tietoa, mutta pelkkä tiedon olemassa olo ei riitä, vaan se pitää saada käyttöön. Siksi tietokartassa on tunnistettu myös tietojen hyödyntämismahdollisuuksia.

Tietokartta muodostaa ajantasaisen kokonaiskuvan siitä, mikä on avoimen datan tilanne liikenne- ja viestintäministeriön virastoissa eli Ilmatieteen laitoksella, Liikennevirastossa, Trafissa ja Viestintävirastossa.

Avointa julkista dataa on mikä tahansa julkisen organisaation tuottama tai hallinnoima tieto, joka on konekielisessä muodossa ja maksutta kenen tahansa käytettävissä, muokattavissa ja jaettavissa sekä yksityisiin että kaupallisiin tarkoituksiin. Avoin liikenne- ja viestintätieto tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet palveluiden ja liiketoiminnan kehittämiseen.

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tietokartta (Julkaisuja 16/2017) on luettavissa ministeriön verkkopalvelussa.

Lue myös Anne Miettisen Impulssi-blogi hallinnonalan tietokartasta ja tiedon hyödyntämisestä.