Tieliikenteen turvallisuustoiminnan rahoitus laajenee

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 15.12.2016 14.44
Uutinen

Tieliikenteen turvallisuustoiminnan rahoitus muuttuu ensi vuoden alussa. Rahoituksesta tulee valtionavustus ja jakautuu yleisavustukseen ja hankeavustukseen, mikä laajentaa ja monipuolistaa avustuksen saajien määrää. Valtionapuviranomaiseksi tulee Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi.

Valtioneuvosto antoi asiaa koskevan asetuksen 15. joulukuuta 2016. Asetus tulee voimaan 1. tammikuuta 2017 ja se liittyy samaan aikaan voimaan tulevaan liikenneturvallisuusmaksulakiin.