Finansieringen för att öka säkerheten i vägtrafiken utvidgas

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 15.12.2016 14.44 | Publicerad på svenska 15.12.2016 kl. 14.49
Nyhet

Finansieringen av insatser i avsikt att främja säkerheten i vägtrafiken ändras i början av nästa år. Finansieringen blir ett statsunderstöd som består dels av ett allmänt understöd, dels av ett projektunderstöd, vilket leder till ett större antal stödtagare av varierande slag. Beslut om beviljande av statsunderstöd fattas av Trafiksäkerhetsverket Trafi.

Med det allmänna understödet finansieras de lagstadgade trafiksäkerhetsaktörernas, alltså Trafikskyddets och Trafikförsäkringscentralens, verksamhet. Dessutom täcker det allmänna understödet det trafiksäkerhetsarbete som Ålands landskapsregering bedriver.

Statsrådet utfärdade en förordning i ärendet den 15 december 2016. Förordningen träder i kraft den 1 januari 2017 och den hör samman med lagen om trafiksäkerhetsavgift som träder i kraft vid samma tidpunkt.