Tieliikenteen turvallisuustoiminnan rahoitus laajenee

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 15.12.2016 13.35
Tiedote

Tieliikenteen turvallisuustoiminnan rahoitus muuttuu ensi vuoden alussa. Rahoituksesta tulee valtionavustus ja jakautuu yleisavustukseen ja hankeavustukseen, mikä laajentaa ja monipuolistaa avustuksen saajien määrää. Valtionapuviranomaiseksi tulee Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi.

Yleisavustuksella rahoitetaan lakisääteisten liikenneturvallisuustoimijoiden eli Liikenneturvan ja Liikennevakuutuskeskuksen toimintaa. Lisäksi yleisavustus kattaa Ahvenanmaan maakunnan hallituksen liikenneturvallisuustyön.

Hankeavustus on tarkoitettu ensisijaisesti alueellisiin ja paikallisiin hankkeisiin. Avustuskohteita ovat erilaiset tieliikenteen turvallisuutta koskevat kehittämishankkeet, kokeilut ja tutkimus. Avustusta voidaan myöntää kunnalle, kuntayhtymälle tai muulle voittoa tavoittelemattomalle yhteisölle.

Valtioneuvosto antoi asiaa koskevan asetuksen 15. joulukuuta 2016. Asetus tulee voimaan 1. tammikuuta 2017 ja se liittyy samaan aikaan voimaan tulevaan liikenneturvallisuusmaksulakiin.

Lisätietoja

lainsäädäntöjohtaja Silja Ruokola, p. 0295 34 2367

yli-insinööri Marcus Merin, p. 0295 34 2374