Tieliikenteen sosiaalilainsäädännön valvonnasta annettu valtioneuvoston asetus tarkentuu

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 21.9.2023 13.43
Tiedote
Harmaahiuksinen mies rekan ohjaamossa ajamassa rekkaa.
Mies ajaa rekkaa. (Kuva: Mika Pakarinen/Keksi)

Valtioneuvosto hyväksyi 21.9.2023 asetusehdotuksen, jolla muutetaan eräitä asetuksia tieliikenteen sosiaalilainsäädännön valvonnasta ja viranomaisten työnjaosta. Tarkoitus on päivittää asetuksia vastaamaan EU-direktiivin vaatimuksia.  

Asetukseen lisättiin, että maantien tavaraliikenteen kuljettaja saa tienvarsitarkastuksen aikana ottaa yhteyden pääkonttoriin, liikenteestä vastaavaan henkilöön tai muuhun tahoon sellaisten todisteiden toimittamiseksi ennen tienvarsitarkastuksen päättymistä, jotka puuttuvat ajoneuvosta. Kyseisellä kohdalla varmistetaan kuljettajalle kuuluva oikeus tienvarsitarkastuksen yhteydessä. 

Asetuksen mukaan yrityksissä tehtävät tarkastukset on suunniteltava eri liikennetyypeistä ja yrityksistä saatujen aikaisempien kokemusten perusteella. Yrityksissä tehtäviä tarkastuksia on myös toteutettava, jos tienvarsitarkastuksissa on havaittu ajo- ja lepoaika-asetuksen tai ajopiirturiasetuksen tai työaikalain vakavia rikkomuksia. 

Valtioneuvoston asetuksen soveltamisalaan otetaan mukaan maantieliikenteen liikkuvissa tehtävissä toimivien henkilöiden työajan järjestäminen.

Asetuksen muutoksilla ei ole käytännön vaikutuksia, koska kyseiset lisäykset kuuluvat jo nyt valvontaviranomaisten toimintatapoihin.

Asetusluonnos ja siihen liittyvä perustelumuistio olivat lausuntokierroksella 16.8.-30.8.2023 välisen ajan lausuntopalvelu.fi -verkkopalvelussa.

Mitä seuraavaksi?

Asetuksen on tarkoitus tulla voimaan 25.9.2023.

Lisätietoja

liikenneneuvos Veli-Matti Syrjänen, p. 0295 342 124, veli-matti.syrjanen(at)gov.fi