Tiedonvaihto liikennerikkomuksista paranee EU-maiden välillä

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 27.3.2014 13.34 | Julkaistu suomeksi 24.11.2015 klo 14.49
Tiedote

Hallitus esittää vahvistettavaksi tieliikennelain muutosta, joka parantaa EU-maiden välistä tiedonvaihtoa liikennerikoksista ja -rikkomuksista. Laki tulee voimaan 14. huhtikuuta 2014.

Poliisi voi lähettää toisessa EU-maassa rekisteröidyn ajoneuvon omistajalle, haltijalle tai tilapäiselle käyttäjälle ilmoituksen esimerkiksi nopeusrajoituksen rikkomisesta, rattijuoppoudesta tai punaisia päin ajamisesta.

Ilmoituksen tulee sisältää tiedot muun muassa tekopaikasta ja -ajasta, ajoneuvosta ja mahdollisesti seuraavasta rangaistuksesta. Ilmoitus on tehtävä sillä kielellä, joka on ajoneuvon rekisteriasiakirjassa tai joka on joku kyseisen valtion virallisista kielistä.

Lakimuutoksella halutaan varmistaa liikennerikosten ja -rikkomusten tutkinnan tehokkuus myös silloin, kun teoissa käytetty ajoneuvo on rekisteröity toisessa EU:n jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa rikos tai rikkomus on tehty.
Tiedonvaihto toteutetaan yhteisen Eucaris-tietojärjestelmän avulla.

Liikennerikosten ja -rikkomusten kansainvälinen tiedonvaihto on aiemminkin ollut mahdollista Euroopan unionissa. Suomen tieliikennelakiin ja ajoneuvoliikennerekisteristä annettuun lakiin tehdyillä muutoksilla parannetaan tiedonvaihtoa ja henkilötietojen käsittelyä.

Lisätietoja:

liikenneneuvos Kimmo Kiiski, liikenne- ja viestintäministeriö, p. 0295 34 2304
poliisitarkastaja Heikki Ihalainen, Poliisihallitus, p. 0295 48 1756