Tiedon hyödyntämisellä ja älykkäällä automaatiolla vauhtia logistiikan digitalisaatioon

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 28.3.2018 13.37 | Julkaistu suomeksi 28.3.2018 klo 13.48
Tiedote

Valtioneuvosto on antanut periaatepäätöksen tavarakuljetuksia koskevan tiedon digitalisoinnista. Päätöksellä halutaan vauhdittaa logistiikka-alan digitalisaatiota ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien syntyä. Päätöksellä luodaan myös edellytyksiä Suomelle kansanvälisen liikenteen solmukohtana. Lisäksi päätös tukee liikenteen päästövähennystavoitteita. Periaatepäätös on osa hallituksen kärkihanketta digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristöstä.

- Digitalisaatio, kaupungistuminen ja verkkokaupan kasvu lisäävät lähilogistiikan merkitystä. Uusia kuluttajakeskeisiä palveluluita ja liiketoimintamalleja on kehitettävä. Jakamistalouden toimintamallit tulevat myös tavaraliikenteeseen, sanoo liikenne ja viestintäministeri Anne Berner.

- Suomi on maailman johtava maa "liikkuminen palveluna" -ajattelun edistämisessä. Tätä osaamista on tärkeä hyödyntää myös tavaralogistiikassa, liikenne ja viestintäministeri Anne Berner toteaa.

Bernerin mukaan kansainvälisesti ja kansallisesti kuljetetaan paljon ilmaa, eli kuljetusten kapasiteettia ei kyetä käyttämään täysimääräisesti.

- Tämä on kallista ja tehotonta kaikkien osapuolten kannalta. Kuljetuskapasiteetin tehokkaampi hyödyntäminen on tärkeää myös ilmasto- ja päästötavoitteiden saavuttamiseksi, sanoo ministeri Berner.

Tiedon parempi hyödyntäminen on digitalisaation keskeinen kysymys. Tiedon on ohjattava tavaroiden liikkumista.

Päätökseen sisältyy neljä tavoitetta: Tiedon kulkua logistiikkaketjuissa ja niiden välillä on parannettava olennaisesti, lähilogistiikan toimivuutta on lisättävä, logistiikan älykkään automaation kehittämiseen on panostettava ja satamien digitalisaatiota on vauhditettava. Liike- ja yrityssalaisuuksien sekä henkilötietojen suojaa samoin kuin tietoturvaa koskeva kansallinen ja EU-sääntely on huomioitava tarkasti kaikessa tekemisessä.

Päätöksen keinovalikoimaan kuuluu sääntelyä, verkostomaista yhteistyötä, kokeilujen ja pilottihankkeiden edistämistä, osaamisen lisäämistä sekä vaikuttamistyötä Euroopan Unionissa ja kansainvälisesti.

Liikenne- ja viestintäministeriö käynnisti syksyllä avoimen logistiikan digitalisaatioverkoston toiminnan. Periaatepäätöksen valmistelu on tapahtunut yhteistyössä verkoston toimijoiden kanssa. Myös päätöksen toimeenpano tehdään tiiviissä yhteistyössä toimialan kanssa.

Lisätietoja:

lainsäädäntöneuvos Kirsi Miettinen p. 0400 719 629

osastopäällikkö Laura Vilkkonen p. 040 5000 817