TEN-T-liikenneverkon suurten hankkeiden luvitukselle säädetään enimmäiskesto ja maanteiden luokittelua koskevaa päätöksentekoa kevennetään

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 2.2.2023 14.10 | Julkaistu suomeksi 13.2.2023 klo 13.50
Tiedote
Risteys talvella ilmakuvassa (Kuva: Juha Tuomi / LVM)
Risteys talvella ilmakuvassa (Kuva: Juha Tuomi / LVM)

Hallitus esitti 2. helmikuuta 2023, että Tasavallan presidentti vahvistaisi lain eräiden Euroopan laajuisen liikenneverkon hankkeiden lupamenettelyistä ja muista hallinnollisista menettelyistä, jolla pantaisiin täytäntöön niin sanottu Smart TEN-T -direktiivi. Lisäksi hallitus esitti vahvistettavaksi muutoksia liikennejärjestelmästä ja maanteistä annettuun lakiin sekä ratalakiin. Smart TEN-T -direktiiviä toimeenpanevan lain on tarkoitus tulla voimaan 10.8.2023 sekä esitettyjen lakimuutosten 7.2.2023.

TEN-T-ydinverkon hankkeiden luvitukselle enimmäiskesto

Uudessa laissa Euroopan laajuisen TEN-T-liikenneverkon suurten hankkeiden lupamenettelyille asetetaan neljän vuoden enimmäiskesto. Lakia sovellettaisiin lähinnä TEN-T-ydinverkkokäytävien yli 300 miljoonan euron hankkeisiin. Liikenne- ja viestintävirasto olisi kansallinen viranomainen, joka koordinoisi hankkeen yhteistyötä toteuttajan ja muiden viranomaisten kesken ja joka seuraisi hankkeen hallinnollisten menettelyiden etenemistä määräajassa.

TEN-T-liikenneverkko (Trans European Network) yhdistää rautatiet, sisävesireitit, tiet, meri- ja lentoyhteydet Euroopan laajuiseksi liikenneverkoksi. Suomessa TEN-T-liikenneverkon tie- ja rataverkon pituus on noin 8 800 kilometriä, josta noin 2 460 kilometriä kuuluu ydinverkkokäytäviin. Suomen kautta kulkee kaksi ydinverkkokäytävää eli Pohjanmeren-Itämeren ja Skandinavian-Välimeren ydinverkkokäytävät.

Maantieluokkien vahvistus siirtyy Liikenne- ja viestintävirastolle

Liikennejärjestelmästä ja maanteistä annettua lakia muutetaan niin, että jatkossa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom vahvistaa Väyläviraston tai ELY-keskuksen esityksestä, kuuluuko maantie valta-, kanta-, seutu- vai yhdysteihin. Päätös tehdään tiesuunnitelman yhteydessä tai erillisenä asiana. Nykyisin maantien luokituksesta on päätettävä asetuksella. Muutoksien myötä laissa säädetään myös niiden kuntien ja maakuntien liittojen, joiden alueelle maantie sijoittuu, mahdollisuudesta osallistua valmisteluun.

Laissa säädettyjä maanteiden luokittelun periaatteita valta-, kanta-, seutu- ja yhdysteihin ei muuteta, mutta periaatteita voitaisiin tarkentaa asetuksella.

Maanteiden toiminnallisen luokituksen päivittäminen on osa valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman toimenpiteitä.

Mitä seuraavaksi?

Hallitus esittää, että Tasavallan presidentti vahvistaisi lain eräiden Euroopan laajuisen liikenneverkon hankkeiden lupamenettelyistä ja muista hallinnollisista menettelyistä sekä esitetyt muutokset liikennejärjestelmästä ja maanteistä annettuun lakiin sekä ratalakiin. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki ja muutokset perjantaina 3.2.2023.

Lain eräiden Euroopan laajuisen liikenneverkon hankkeiden lupamenettelyistä ja muista hallinnollisista menettelyistä on tarkoitus tulla voimaan 10.8.2023. Liikennejärjestelmästä ja maanteistä annettuun lakiin ja ratalakiin tehtyjen muutosten on tarkoitus tulla voimaan 7.2.2023.

Lisätietoja:

hallitussihteeri Eeva Ovaska, p. 0295 342 113, [email protected]