Television teräväpiirtokapasiteetti yhä vähällä käytöllä

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 18.9.2014 14.04
Tiedote

Valtioneuvosto on myöntänyt kolmelle hakijalle yhteensä viisi toimilupaa televisiolähetyksiin maanpäällisessä televisioverkossa. Toimiluvat voitiin myöntää kaikille hakijoille hakemusten mukaisesti. Lisäksi huomattava määrä teräväpiirtotekniikan lähetyskapasiteettia jäi myöntämättä hakemusten puuttuessa.

Valtioneuvosto myönsi 18. syyskuuta 2014 toimiluvat televisiotoimintaan digitaalisissa televisioverkoissa kanavanipuissa UHF B, UHF C, UHF D ja UHF E. Toimiluvat ovat voimassa 31. joulukuuta 2016 saakka.

Luvat saivat SBS Discovery TV Oy, MTV Oy ja Fox International Channels Oy.

SBS Discovery TV Oy:n toimiluvat kohdistuvat kanavanippuihin B ja E. Kanavanippu B:n lupa koskee maksutonta viihdekanavaa, jonka ohjelmistona yhtiö tulee tarjoamaan kansainvälisesti tunnettujen kanavien ohjelmatuotantoa.
Kanavanippu E:n ohjelmiston on tarkoitus koostua maksuttomasta interaktiivisesta dokumenttiohjelmistosta.

MTV Oy:lle myönnettiin kaksi toimilupaa kanavanippuun D. Molempien kanavien ohjelmistot tulevat olemaan rinnakkaisia nykyisten MTV:n kanavien kanssa, mutta teräväpiirtolaatuisena.

Kolmas toimiluvan saaja, FOX International Channels Oy, siirtää saamansa toimiluvan myötä nykyiset lähetyksensä kanavanipusta A kanavanippuun C. Siirron taustalla on kanavanippu C:n edullisemmat lähetyskustannukset. Kanavan ohjelmisto koostuu myös jatkossa kotimaisista ja ulkomaisista sarjoista ja elokuvista, dokumenteista ja lifestyle-ohjelmista.

Teräväpiirtoluvat uudelleen hakuun

Ohjelmistolupia olisi ollut haettavana myös kanavanipussa UHF H, mutta kanavanippuun ei kohdistunut yhtään hakemusta. Kanavanipussa H on kuitenkin vapaata kapasiteettia useamman tavallisen tai teräväpiirtolaatuisen ohjelmiston lähettämiseen.

Nyt vapaaksi jäänyt lähetyskapasiteetti on tarkoitus julistaa haettavaksi mahdollisen seuraavan toimilupien täydennyskierroksen yhteydessä.

Televisiotoiminnan ohjelmistolupien myöntämiskäytäntöjä on tarkoitus nopeuttaa vuoden 2015 alussa voimaan tulevan tietoyhteiskuntakaaren myötä. Toimiluvat tullaan myöntämään kevyemmällä menettelyllä Viestintäviraston toimesta silloin, kun lähetyskapasiteetista ei ole niukkuutta tai kyseessä ei ole viestintämarkkinoiden kehityksen kannalta huomattavan merkittävä toimiluparatkaisu.

Kanavanipuissa B, C ja E on käytössä vallitseva lähetystekniikka (DVB-T). Kanavanipun B peitto on 99,9 prosenttia on Manner-Suomen väestöstä. Kanavanipun C peitto on kanavasta riippuen 78 - 90,4 prosenttia ja kanavanipun E peitto noin 95 prosenttia Manner-Suomen väestöstä.

Kanavaniput D ja H edellyttävät uudempaa lähetystekniikkaa (DVB-T2) ja kuvanpakkaustekniikkaa (MPEG4). Tämä tarkoittaa, että lähetysten katsomiseen tarvitaan teräväpiirtotelevisio tai digisovitin. Kanavanippu D kattaa noin 80 prosenttia ja kanavanippu H noin 76 prosenttia väestöstä.

Myös television antenniverkossa siirrytään käyttämään laajamittaisemmin uudempaa lähetystekniikkaa (DVB-T2) ja uudempaa kuvanpakkaustekniikkaa (MPEG4) vaiheittain vuodesta 2017 lähtien. Uusi tekniikka kasvattaa televisiokanavien määrää ja laajentaa teräväpiirtolähetysten tarjontaa.

Lisätietoja
neuvotteleva virkamies Sini Wirén, p. 0295 34 2532

Huom. Tiedotetta korjattu 18.9.2014 klo 15.50 lisäämällä viimeiseen kappaleeseen sana "laajamittaisemmin".