Televisionens högupplösningskapacitet utnyttjas fortfarande endast marginellt

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 18.9.2014 14.04 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.49
Pressmeddelande

Statsrådet har beviljat tre sökanden sammanlagt fem koncessioner för tv-sändningar i det markbundna televisionsnätet. Samtliga sökanden beviljades koncessioner i enlighet med ansökningarna. Dessutom blev en stor del av sändningskapaciteten med högupplösningsteknik outdelad på grund av brist på ansökningar.

Den 18 september 2014 beviljade statsrådet koncessioner för televisionsverksamhet i de digitala televisionsnäten i kanalknippena UHF B, UHF C, UHF D och UHF E. Koncessionerna gäller fram till den 31 december 2016.

Koncessionerna beviljades till SBS Discovery TV Oy, MTV Oy och Fox International Channels Oy.

SBS Discovery TV Oy:s koncessioner riktar sig till kanalknippena B och E. Koncessionen för kanalknippe B gäller en avgiftsfri underhållningskanal på vilken bolaget kommer att erbjuda internationellt kända kanalers programproduktion.
Programutbudet i kanalknippe E avses bestå av avgiftsfria och interaktiva dokumentärprogram.

MTV Oy beviljades två koncessioner för kanalknippe D. Båda kanalernas programutbud kommer att motsvara MTV:s nuvarande kanaler men de kommer att vara högupplösta.

Den tredje koncessionsmottagaren, FOX International Channels Oy, överför genom den nya koncessionen sina nuvarande sändningar från kanalknippe A till kanalknippe C. Överföringen görs på grund av de lägre sändningskostnaderna i kanalknippe C. Kanalens programutbud består också i framtiden av inhemska och utländska serier och filmer, dokumentärer och lifestyle-program.

Ny ansökningsomgång för koncessioner för högupplösningssändningar

Programkoncessioner kunde sökas också i kanalknippe UHF H, men ingen ansökan gällde detta kanalknippe. Kanalknippe H har dock ledig kapacitet för flera vanliga programsändningar eller högupplösningssändningar.

Det är meningen att sändningskapaciteten som nu blivit ledig utlyses för ansökan i samband med en eventuell följande kompletteringsomgång för koncessionerna.

Avsikten är att beviljandeförfarandet av programkoncessioner för televisionsverksamhet ska bli snabbare då informationssamhällsbalken träder i kraft i början av 2015. Kommunikationsverket kommer att kunna bevilja koncessioner på lättare grunder om sändningskapaciteten är stor eller om det inte är fråga om koncessioner som har en avsevärd betydelse med tanke på den allmänna utvecklingen av kommunikationsmarknaden.

I kanalknippena B, C och E används den för närvarande vanligaste sändningstekniken (DVB-T). Täckningen för kanalknippe B är 99,9 procent av befolkningen i Fastlandsfinland. Täckningen för kanalknippe C är beroende på kanal 78-90,4 procent och täckningen för kanalknippe E är cirka 95 procent av befolkningen i Fastlandsfinland.

Kanalknippena D och H förutsätter nyare sändningsteknik (DVB-T2) och komprimeringsteknik (MPEG4). Detta betyder att man behöver en TV-apparat och digitalbox som stöder högupplösningsteknik för att kunna se på sändningarna. Kanalknippe D täcker cirka 80 procent och kanalknippe H cirka 76 procent av befolkningen.

Också på antennätet för television övergår man stegvis från och med 2017 till att i allt större utsträckning använda nyare sändningsteknik (DVB-T2) och nyare komprimeringsteknik (MPEG4). Den nya tekniken ökar antalet tv-kanaler och utbudet högupplösningssändningar.

Ytterligare information:

Sini Wirén, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 34 2532