Televisio- ja radiorahaston tilintarkastus valtiontalouden tarkastusvirastolle

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 18.12.2014 14.17
Uutinen
Linkkiantenni, YLE (Kuva: Rodeo)
Linkkiantenni, YLE (Kuva: Rodeo)

Valtion televisio- ja radiorahaston tilintarkastus siirtyy valtiontalouden tarkastusviraston tehtäväksi. Muutoksella yksinkertaistetaan rahaston tilintarkastusta.

Hallitus esitti valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain muuttamisen vahvistamista 18. joulukuuta 2014. Presidentin on tarkoitus vahvistaa lakimuutos perjantaina. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1. tammikuuta 2015.

Valtiontalouden tarkastusvirasto vastaa televisio- ja radiorahaston tilintarkastuksesta tilikaudesta 2015 alkaen. Kuluvan vuoden tilintarkastuksen suorittavat vuodelle 2014 asetetut erilliset tilintarkastajat.

Valtion televisio- ja radiorahasto on valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto. Sen ensisijainen tarkoitus on järjestää Yleisradio Oy:n julkisen palvelun rahoitus.

Rahaston hoitaminen on annettu Viestintäviraston tehtäväksi. Viestintävirasto edelleen hyväksyy rahaston tilinpäätöksen, jonka liikenne- ja viestintäministeriö vahvistaa.