Revisionen av televisions- och radiofonden till Statens revisionsverk

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 18.12.2014 14.17 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.36
Nyhet
Linkkiantenni, YLE (Kuva: Rodeo)
Linkkiantenni, YLE (Kuva: Rodeo)

Revisionen av statens televisions- och radiofond verkställs i fortsättningen av Statens revisionsverk. Med ändringen förenklas revisionen av fonden.

Regeringen föreslog den 18 december 2014 att ändringen av lagen om statens televisions- och radiofond stadfästs. Avsikten är att presidenten ska stadfästa lagen på fredagen. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2015.

Statens revisionsverk ansvarar för revisionen av televisions- och radiofonden från och med räkenskapsperioden 2015. Revisionen av innevarande år verkställs av de separata revisorerna som tillsatts för 2014.

Statens televisions- och radiofond är en fond som står utanför statsbudgeten. Dess främsta syfte är att ordna finansieringen av Rundradion Ab:s allmännyttiga verksamhet.

Fonden förvaltas av Kommunikationsverket. Kommunikationsverket godkänner i fortsättningen fondens bokslut, som Kommunikationsministeriet fastställer.