Televiestintäministerit hyväksyivät 5G-päätelmät ja keskustelivat datataloudesta sekä sähköisen viestinnän tietosuojasta

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 3.12.2019 16.24 | Julkaistu suomeksi 3.12.2019 klo 16.32
Tiedote
EU:n televiestintäneuvosto kokoontui Brysselissä 3.12. Kuva: Euroopan unioni.
EU:n televiestintäneuvosto kokoontui Brysselissä 3.12. Kuva: Euroopan unioni.

Euroopan unionin televiestintäneuvosto kokoontui Brysselissä 3. joulukuuta.

Neuvoston lainsäädäntöasiana käsiteltiin sähköisen viestinnän tietosuoja-asetusehdotusta. Neuvosto otti tiedoksi tilanneselvityksen Suomen puheenjohtajakaudella käydyistä keskusteluista ja saavutetusta edistyksestä. Useat jäsenmaat kiittelivät asetuksen eteen tehtyä työtä Suomen kaudella, mutta toivat esille, että asetusehdotus ei vielä ole valmis seuraavaan vaiheeseen vaan työtä pitää jatkaa. Komissio korosti tarvetta edetä asiassa nopeasti ja lupasi tähän tukensa.

Ministerit kävivät periaatekeskustelun datatalouden kehittämisestä Euroopan unionissa. Ministerit korostivat ihmiskeskeisyyden merkitystä. Keskustelussa tunnistettiin myös tarve kannustaa yrityksiä jakamaan dataa toistensa kanssa. Eri sektoreiden tulisi sovittaa yhteen omia toimiaan. Jäsenmaat pitävät aihetta hyvin ajankohtaisena ja toivoivat nopeita toimia EU-tasolla datatalouden kehittämiseksi.

Televiestintäneuvosto hyväksyi päätelmät, jotka koskevat 5G-teknologian mahdollisuuksia ja kyberturvallisuusriskejä. Neuvosto piti 5G:n nopeaa käyttöönottoa tärkeänä. Neuvoston päätelmät ovat jatkoa riskiarviointityölle, jota on tehty keväästä 2019 alkaen.

Ministerineuvoston kokousta johti vuoden 2020 alussa EU:n neuvoston puheenjohtajana aloittava Kroatia.

Lisätietoja:

osastopäällikkö Laura Vilkkonen, p. 040 500 0817
yksikön johtaja Elina Immonen, p. 050 303 2686                                                           
neuvotteleva virkamies Piia Nyström, p. 050 437 2969 (sähköisen viestinnän tietosuoja-asetus)